Proeftuin Ruwaard gelooft in de

kracht van mensen

en toont bestuurlijk lef

om die kracht te benutten

“Proeftuin Ruwaard heeft een ambitieuze visie. Onze aanpak op maat zorgt ervoor dat we dichtbij de werkelijkheid blijven” – Programmamanager Susanne Smits

Anders denken, doen en leren door:

 • Anders samenwerken
  Meer samenwerken rondom individuele wijkbewoners en op wijkniveau.
 • Actieve wijkbewoners
  Stimuleren en ondersteunen van wijkbewoners bij dat wat zij zelf willen en kunnen organiseren.
 • Flexibel financieren
  Financieringsoplossingen bedenken en uitvoeren die passen bij wat wijkbewoners willen.
 • Steunende systemen
  Zodat organisaties zo zijn ingericht dat zij beter kunnen doen wat nodig is.
image

Ontdek onze programmatische aanpak

Binnen Proeftuin Ruwaard werken we programmatisch. Dit houdt in dat we niet streven naar een concreet resultaat of product, maar naar een einddoel. Namelijk een vitale wijk waar wijkbewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren. De weg die we moeten bewandelen om daar te komen, ontdekken en ontwikkelen we samen. Dit doen we door het vertalen van onze ambitieuze visie in strategische doelen en operationele richtingen. Aan de hand van experimenten boeken we resultaten en sturen we bij waar nodig.

Actie-leren als verandermethodiek

Binnen de proeftuin werken we op basis van actie-leren. Dit betekent dat wijkbewoners, beroepskrachten, managers en bestuurders simpelweg beginnen met een bepaalde manier van werken (experimenteren), in plaats van eerst plannen van eisen en projectplannen op te stellen. Dit vanuit het idee dat het schrijven van een plan niet het antwoord biedt op de vragen die er leven in de wijk. In allerlei bijeenkomsten, sessies en overleggen staan alle betrokken vervolgens stil bij het leerproces. Hierin wordt bijvoorbeeld heel duidelijk zichtbaar welke drempels er zijn, hoe die kunnen worden weggehaald en welke gedragsverandering er nodig is. Zo leren we van elkaar en mét elkaar. Dit actie-leren noemen we de Leergeschiedenis van Proeftuin Ruwaard.

"De leersessies zijn belangrijke bijeenkomsten voor de proeftuin. Daar ontstaat energie om het met elkaar écht anders in te richten en stappen te maken" - Programmamanager Susanne Smits

Drie projecten die daaraan bijdragen:

Samenwerkingspartners

logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos