Gezamenlijk ontdekte ontwerpprincipes

‘Anders denken, doen en organiseren’ is waar wij als proeftuin voor staan. We hebben geleerd dat het veranderen van gedrag, methoden en processen plaats kan vinden als alle betrokkenen werken vanuit zogenaamde ontwerpprincipes, die we gezamenlijk hebben ontwikkeld:

We willen

  1. … ons door de leefwereld laten leiden
  2. … doen wat nodig is

We kunnen

  1. … vertrouwen op elkaars intenties en expertise/deskundigheid
  2. … samen verantwoordelijk zijn voor eigenaarschap
  3. … vanuit maatschappelijk compleet perspectief ontwikkelen
  4. … experimenteren en actieleren in de praktijk
  5. … het maatschappelijk rendement volgen

We hebben nodig

  1. … mensen die handelen vanuit de gezamenlijke visie
  2. … systemen die steunen
ontwerpprincipes