Onze programmatische aanpak

Binnen Proeftuin Ruwaard werken we programmatisch. Dit houdt in dat we niet streven naar een concreet resultaat of product, maar naar een einddoel. Namelijk een vitale wijk waar wijkbewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren. De weg die we moeten bewandelen om daar te komen, ontdekken en ontwikkelen we samen. Dat doen we aan de hand van de programmatische aanpak die Robuust in meerdere gezondheidsprogramma’s toepast.

De strategische doelen vertalen we naar gezamenlijke initiatieven die hieraan bijdragen. We hebben hiervoor een eigen aanpak ontwikkeld, de zogenaamde ‘Samenwerkwijze’.

De drie belangrijkste initiatieven zijn:

Over programmatisch werken

Een programma is een tijdelijke sturingsstructuur gericht op het realiseren van strategische doelen. In tegenstelling tot een project is een programma niet gericht op een concreet resultaat of product. Anders dan bij een creatief proces – waar het probleem wel duidelijk is, maar nog weinig zicht is op het doel – betreft een programma een doelgerichte aanpak van een belangrijke veranderopgave, waarvoor in samenhang verschillende inspanningen worden gepleegd. Het einddoel is helder beschreven; de weg ernaartoe moet al doende worden ontdekt en ontwikkeld. Doelen zijn niet maakbaar of te beloven zoals resultaten bij projecten: je kunt zelden garanderen dat een effect optreedt als gevolg van bepaalde activiteiten. Het is een weg van doelgericht experimenteren. (J. Bos et al., 2007)

"Proeftuin Ruwaard heeft een ambitieuze visie die we vertalen naar gezamenlijke doelen. We maken mooie stappen, doordat we kiezen voor activiteiten die bijdragen aan die doelen. Deze aanpak zorgt ervoor dat we echt in de praktijk bezig zijn” – Programmamanager Susanne Smits

Onderstaand schema geeft de situatie weer in 2019

image

Maak kennis met ons programmateam

Naast de wijkbewoners, beroepskrachten, managers en bestuurders is er ook een programmateam actief binnen Proeftuin Ruwaard. Zij bewaken de programmatische aanpak en de kwaliteit van de samenwerking. Samen brengen en houden zij de juiste mensen bij elkaar, zorgen zij ervoor dat iedereen binnen de samenwerking de juiste rol kan pakken, jagen ze aan, stimuleren betrokkenen en houden voortdurend de strategische doelen in het vizier.