Onze samenwerkingspartners

Alle samenwerkingspartners

Organisaties kunnen zich op verschillende manieren aan de proeftuin verbinden:

  • De deelnemers werken op alle niveaus met elkaar samen: bestuurders, managers en beroepskrachten. Deze organisaties zijn ook financieel betrokken.
  • Andere organisaties werken wel samen met de proeftuin, maar zijn geen deelnemer. Ze zijn bijvoorbeeld minder vaak, niet op alle niveaus of niet financieel betrokken.

Hieronder vind je een overzicht van alle samenwerkingspartners:

Deelnemers

Wijkbewoners

Ook werken we samen met: