Experimenteren met lef

beroepskrachten

Binnen Proeftuin Ruwaard staat de vraag van de wijkbewoner centraal, niet het aanbod van instanties. Voor de beroepskrachten betekent dit een compleet andere manier van werken. Zo gaat de wijkbewoner met zijn vraag niet naar het kantoor van een instantie, maar gaan de verschillende organisaties samen met de wijkbewoner in zijn of haar huis om de tafel zitten. En wordt er samen een oplossing bedacht die niet helemaal aansluit bij het huidige aanbod van de beroepskrachten? Dan wordt gekeken welke organisatie het tóch kan aanbieden.

"We kennen elkaar en spreken elkaar aan op de voortgang. Korte lijntjes naar elkaar en naar de wijkbewoner. Los van de regeltjes tóch wat kunnen doen. Ik zou niet anders meer willen werken." - Ad van Workum, Wijkbeheerder BrabantWonen

Gedragsverandering

De beroepskracht moet hiervoor hun gedrag veranderen. De regie uit handen geven aan de wijkbewoner en niet terugvallen op vaste procedures en regels. Beroepskrachten experimenteren hier voortdurend mee en boksen op tegen bestaande regels in en rondom hun eigen organisaties. Hun ervaringen en ideeën vormen mede hierdoor een belangrijk onderdeel van de Leergeschiedenis van Proeftuin Ruwaard. Want we willen belemmeringen en obstakels die zij onderweg tegenkomen, zo snel mogelijk laten verdwijnen.

"De beroepskrachten willen wel, maar ze vragen zich af of ze echt de ruimte hebben om anders te handelen. Kun je iets anders doen dan wat ‘normaal’ is binnen je organisatie? Je moet er lef voor hebben." - Kwartiermaker en aanjager Bart Bakker