Wij hebben een gezamenlijk doel met

de wijkbewoners van de Ruwaard

De ideale Ruwaard

In de Ruwaard, een wijk in de gemeente Oss, bedenken wijkbewoners en organisaties samen oplossingen waarin mensen meer voor zichzelf en voor elkaar kunnen gaan doen. Uiteindelijk streven zij naar hun ideale toekomstbeeld:

“Ruwaard is een vitale wijk waar wijkbewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren.”

image

De vijf strategische doelen:

 1. Meer en betere gezamenlijk georganiseerde zorg, welzijn en wonen
  Zodat de samenwerking soepel verloopt en de wijkbewoner zo snel en goed mogelijk wordt geholpen.
 2. Betere gezondheid en ervaren kwaliteit van leven van individuele wijkbewoners
  Zodat de wijkbewoner zich zo goed en vitaal mogelijk voelt.
 3. Meer gezamenlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid van wijkbewoners
  Zodat de wijkbewoners samen bouwen aan een betere wijk.
 4. Lagere maatschappelijke kosten
  Zodat er ook in de toekomst nog genoeg geld is om te voldoen aan de behoeften van de wijkbewoners.
 5. Betere steunende systemen
  Zodat organisaties zo zijn ingericht dat zij beter kunnen doen wat nodig is.

image

Werken op vier niveaus

Bij het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten, werken we op vier niveaus:

Zij hebben allemaal hun eigen leerproces en leren van elkaar. In allerlei bijeenkomsten, leersessies en overleggen kijken partijen samen wat de effecten zijn van ‘anders denken, doen en organiseren’. En ze kijken samen hoe ze de succesvolle onderdelen en leermomenten kunnen gebruiken in de toekomst.

Alle niveaus werken met dezelfde werkwijze: ik wil, ik kan en ik heb nodig. Door die vragen te beantwoorden, beginnend bij de wijkbewoners, gevolgd door beroepskrachten, managers en bestuurders, wordt duidelijk  hoe we met elkaar anders kunnen denken, doen en organiseren.

"Het realiseren van onze doelen vraagt om anders denken, doen en organiseren van alle betrokkenen. We denken en handelen over de grenzen van organisaties heen en tijd, structuren en processen zijn geen belemmeringen." – Programmamanager Susanne Smits

En dat werkt.

Op basis van micro-analyses zien we dat mensen zich gelukkiger voelen en dat onze aanpak geld bespaart. Ook is er minder ondersteuning en zorg nodig. Heel fijn, want het geld en de tijd die hiermee worden bespaard, investeren we op andere plekken in de wijk.

“Bewoners voelen zich serieus genomen”, vertelt wethouder Annemieke van de Ven in een interview. “De mensen uit de wijk die aanwezig waren bij een evaluatie over de proeftuin, gaven duidelijk aan hoezeer hun gevoel van welbevinden is toegenomen. Dát is waar het om gaat. We hebben al heel veel bereikt, de Ruwaard wordt goud waard.”

Onze aanpak

Steunende systemen

De zorgverzekeraars en zorgkantoren tonen veel interesse in wat we hier aan het doen zijn. Zij zien de gezondheidswinst bij de bewoners van de Ruwaard en dat er baten vallen bij hen. Die interesse is belangrijk, want het is belangrijk dat zorgverzekeraars, zorgkantoren en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaan meebewegen. Zij kunnen de proeftuinpartners de ruimte geven om deze manier van werken mogelijk te maken, door geen hindernissen op te roepen in financiering en regelgeving.