Wijkpreventie aanpak

Preventie speelt een belangrijke rol om de doelstelling van Proeftuin Ruwaard te bereiken: een vitale wijk de Ruwaard waar wijkbewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen of vroegtijdig aanpakken van ziekten, een ongezonde leefstijl, eenzaamheid of het verliezen van zelfregie. Binnen het project wijkpreventie aanpak richten we ons op preventieve activiteiten voor groepen wijkbewoners.

Wijkpreventie aanpak is een belangrijke ontwikkellijn binnen de proeftuin, omdat we daarmee:

 • preventief bijdragen aan een veilige, vitale en gezonde wijk
 • bewoners actiever kunnen betrekken en ondersteunen in hun zelf- en samenredzaamheid
 • nieuwe ervaringen opbouwen met andere manieren van (samen)werken

 

Aanpak

Onze aanpak is direct heel concreet: vanuit het wijkprofiel weten we welke thema’s en opgaven er in de wijk spelen. De werkgroep werkpreventie aanpak koos hieruit een aantal thema’s, waarmee ze direct aan de slag gaat. Zoals met alle activiteiten binnen Proeftuin Ruwaard gaan we experimenteren en daarvan leren. De gekozen thema’s en bijbehorende trekkers:

 • Ontmoeten en bewegen – trekkers: Suze de Jong (SEC) en Bart Hoes (ONS welzijn)
 • Opvoeding (in brede zin) – trekkers: Marieke Bootsma (GGD) en Doky de Kleyn (ONS welzijn)
 • Mantelzorg – trekkers: Marc Megens (Interzorg) en Franca van Rosmalen (Robuust)
 • Veiligheid (buurtpreventie) – trekkers: Sandra de Veer en Niels de Lange (wijkagenten/politie)
 • Preventie visie, coördinatie en aanjagen – trekkers: Jord Neuteboom en Franca van Rosmalen (Programmateam Proeftuin Ruwaard)

De uitwerking gaat per thema in op:

 • wat valt er onder dit thema en hoe presenteren we het op een aansprekende manier voor de bewoners (“framen”)?
 • wat loopt er al aan activiteiten in de wijk op dit gebied en wat ligt er al aan ideeën en voorstellen op de plank?
 • welke partijen en organisaties zouden we hier verder bij kunnen betrekken?
 • hoe komen we in contact met bewoners die op dit thema relevant zijn (vanuit hun vraag of vanuit wat ze te bieden hebben)? Onder meer: via via (sneeuwbalmethode), via de casuïstiek kaartenbak (‘ik kan…’), via communicatiekanalen van de wijk, via specifieke vindplaatsen…

Voor ieder thema wordt in eerste instantie een (co-creatie)sessie gehouden met wijkbewoners en beroepskrachten. Hoewel de vorm en opzet van deze sessies verschillen per thema wordt er in alle bijeenkomsten met de doelgroepen samen toegewerkt naar eerste concrete acties op de korte termijn.

Vervolg

Gedurende de uitvoering van de eerste preventieactiviteiten ontwikkelen we een compleet programma voor wijkpreventie aanpak. Om wijkbewoners te betrekken en te informeren werken we samen met Rucrea. Daarnaast houden we u via deze website op de hoogte.

Meer weten over dit project? Neem gerust contact met ons op!

Franca van Rosmalen

Kennismanager (Robuust)

06 83 24 09 15
Jord Neuteboom

(Viatore)

06 52 68 56 80