Pilot Verbinding Justitieel ketenapparaat en Proeftuin Ruwaard

Recidive verminderen door een straf aan te laten sluiten op de individuele situatie van de wijkbewoner en voorkomen dat deze straf haaks staat op bijvoorbeeld een reeds ingezet zorgtraject. Dat is het doel van de pilot ‘Verbinding Justitieel ketenapparaat en Proeftuin Ruwaard’. Een samenwerkingsverband tussen Proeftuin Ruwaard en de justitiële partners, waaronder het Openbaar Ministerie, Reclassering Nederland, Novadic-Kentron en de Raad voor de Kinderbescherming dat in augustus 2019 is gestart.

De pilot maakt onderdeel uit van het programma ‘Koers en kansen’ van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het programma biedt experimenteerruimte om verbinding te maken tussen justitie, zorg en gemeenten op het gebied van sanctie-uitvoering. Met projecten in de lokale praktijk wordt onderzocht wat werkt.

Nadat de managers en bestuurders in augustus 2019 bij elkaar kwamen en gezamenlijk uitspraken dat te doen wat nodig is om van dit project een succes te maken, zijn in september beroepskrachten van de betrokken organisaties bij elkaar gekomen. Zij maakten proces- en werkafspraken, om een start te kunnen maken met het experiment. Besloten werd dat beroepskrachten hun ervaringen uit de praktijk zullen delen in het overleg met bestuurders en managers dat ieder kwartaal plaatsvindt. De resultaten van de pilot worden gemeten aan de hand van het maatschappelijk rendement, ervaren welbevinden en de vraag of het effect heeft gehad op de recidive.

Nieuws