Maatschappelijke inzet langdurig werklozen

In de Ruwaard zijn van de (ongeveer) 13.000 inwoners zo’n 900 mensen werkloos, waarvan circa 300 al langer dan drie jaar. Wanneer we deze mensen spreken in de individuele casuïstiekgesprekken, horen we vaak dat zij ontzettend graag weer aan de slag willen of op een andere manier actief willen zijn in en voor de wijk. Als proeftuin willen we ook op het gebied van werk en inkomen anders denken, doen en organiseren om werkloze wijkbewoners kansen te bieden op werk en activiteiten. Hiervoor werken we samen met de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Oss en R44.

In de individuele casuïstiekgesprekken van de proeftuin en bij de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente is er extra aandacht voor de wens van wijkbewoners om actief te zijn in de wijk en in de toekomst door te stromen naar betaald werk. Op basis van de drie vragen ‘Wat wil ik? Wat kan ik? Wat heb ik nodig?’ wordt per wijkbewoner bepaald wat er nodig is in zijn situatie.  Daarnaast zijn er diverse plekken in de wijk waaraan iedereen kan bijdragen, zoals het Huis van de Wijk.

Huis van de Wijk als leer- en ervaringsplek

Het Huis van de Wijk zetten we in als leer- en ervaringsplek, waarbij laagdrempelige rollen tijdelijk kunnen worden ingevuld. Denk bijvoorbeeld aan een schoonmaker, gastvrouw of gastheer. Het doel is om daarna een vervolgstap te zetten richting coaching en doorstroming naar een ‘echte’ baan. Dit traject voeren we samen uit met re-integratiebureau R44. Zij bieden passende leer- en werkplekken op maat met bijbehorende coaching en uiteindelijk doorstroming naar betaald werk.

 

Iedere twee weken vindt een jobgroupcursus plaats van re-integratiebureau R44, van 13.30 tot 16.00 uur in het Huis van de Wijk. Vrij toegankelijk voor alle wijkbewoners.

De eerste contracten

Anton en Trudy zijn initiatiefnemers van het Huis van de Wijk, waarin mensen, organisaties en activiteiten met elkaar worden verbonden. Zij zijn als drijvende kracht van grote waarde voor het huis en daarmee voor de wijk. Tegelijkertijd is hun rol in het Huis van de Wijk een fulltime job. En dat is ook formeel gemaakt. Sinds november 2017 zijn Anton en Trudy namelijk officieel in dienst en daarmee niet langer werkloos. Daarnaast volgen zij een coachingstraject van R44. In eerste instantie voor een jaar, waarin wordt gekeken of het op basis van het maatschappelijk rendement mogelijk is om het dienstverband te verlengen.