image

"Bewoners staan echt aan het roer van hun eigen oplossing"

Een interview over Proeftuin Ruwaard met bestuurder ONS welzijn – Miriam van der Smissen.

Wat is de visie en doelstelling van Proeftuin Ruwaard?

“Het mooie van de Proeftuin Ruwaard is het denken vanuit de inhoud en niet vanuit een systeem of organisatie. Het is een mooi voorbeeld van over de grenzen van de eigen organisatie kijken, en een manier om de zorg te ontschotten. We leren vanuit de casussen, de klant en de praktijk staan centraal. De professional heeft vrijheid om te kunnen handelen en te ondersteunen in het belang van de klant.”

Waarom is ONS welzijn betrokken bij de Proeftuin Ruwaard?

“ONS welzijn zit in de haarvaten van de wijk Ruwaard. Zij kennen de bewoners in de wijk, kennen de kansen en de problemen die er zijn. Wij zorgen voor verbinding met andere organisaties, burgerinitiatieven en wijkraad.

Waar ligt u wakker van en wat zou u willen oplossen?

“Ik denk in kansen en oplossingen, dus wakker liggen doe ik daardoor niet. Uitdaging zie ik wel: ons mentale model moet veranderen. We zijn een land van regels, kaders en procedures. De manieren die we gewend zijn. Dingen moeten op een bepaalde manier besloten worden, omdat we dat met elkaar zo gewend zijn. Het vergt een kanteling om dit te doorbreken. Dit ontregelt de bestaande orde, het stof komt omhoog en moet daarna opnieuw gevormd. Zodat we zonder schotten, hulp en ondersteuning op maat bieden.”

Hoe betrekt u uw medewerkers bij de ideeën en uitvoering?

“Onze medewerkers staan aan de basis van de uitvoering. Zij zijn gevraagd voor dit project, maar de betrokkenheid kwam vanzelf. Het is een heel organisch proces bij ONS welzijn: de wens was er al, maar de ruimte nog niet. De professional denkt nu samen met de klant over zijn of haar situatie, dit creëert meer oplossingsgerichtheid en minder grenzen.”

Hoe betrekt u uw klanten bij de ideeën en uitvoering?

“De klant staat zelf aan het roer, bepaalt zelf wat hij kan en wat hij verder daarbij nodig heeft. Op die manier maakt de klant zelf zijn oplossing. Het Huis van de Wijk is een mooi voorbeeld dat is ontstaan vanuit de behoefte van bewoners van de wijk. Samen met professionals is dat idee/behoefte steeds concreter gemaakt en nu gerealiseerd.”

Wie werken er op dit moment in uw organisatie mee aan de Proeftuin Ruwaard?

Dit is een gemêleerd gezelschap met medewerkers uit de teams die werken in de wijk Ruwaard (Oss-West) en uit het team bedrijfsvoering, te weten:

  • Bart Hoes – Sociaal Team Oss- West: aanspreekpunt casussen
  • Nezahat Akbal -Sociaal Team Oss-West: aanspreekpunt Huis van de Wijk
  • Willy van Doornik – Basisteam Jeugd en Gezin Oss West
  • Robert Jans – Sociaal team Oss West
  • Elise van Mierlo – projectleider Kwaliteit en Innovatie
  • Karlijn Hillen – manager bedrijfsvoering
  • Miriam van der Smissen – bestuurder

‘Over 5 jaar hoop ik dat de proeftuin Ruwaard…’

“… het begin van een beweging is geweest die in heel Oss zichtbaar is. Dat bewoners echt aan het roer staan van hun eigen oplossing! Dat betekent dat de ontschotting is gerealiseerd, en de effecten zijn zichtbaar en ook meetbaar. Financiële middelen worden dan optimaal en effectief ingezet.”

Artikel geschreven door: Carla Brons, Ons welzijn
Foto: Miriam van der Smissen