image

Proeftuin Ruwaard: de kracht van het samen aanpakken

Met inzet van kunst en cultuur bijdragen aan de zorg en het welzijn van de wijkbewoners uit de Ruwaard. Dat is de rol van Muzelinck binnen Proeftuin Ruwaard. Een interview met Directeur/bestuurder Laura Wijnbelt.

Jullie komen niet uit het sociaal of zorgdomein. Vanuit welk perspectief nemen jullie deel aan Proeftuin Ruwaard?

“Door kunst doen mensen positieve ervaringen op. Door zelf iets te maken, te creëren of uit te voeren ga je anders naar jezelf kijken. Wanneer je dit samen met anderen doet, leer je elkaar op een andere manier kennen. Een manier die energie geeft en een andere kijk geeft op de wereld en elkaar.”

“Kunst is iets heel menselijks. Zolang de mens bestaat is zij al bezig om de wereld mooier te maken, zichzelf te uiten door dans, muziek en het vertellen van verhalen. Het verbindt en geeft energie. Een krachtig instrument dus voor het bereiken van een positieve gezondheid en sociale cohesie! Er zijn tal van studies en succesvolle projecten die aantonen dat kunst een waardevolle bijdrage kan hebben bij het bereiken van positieve gezondheid. We willen dit ook mogelijk maken voor de inwoners van Oss.”

Hoe is de organisatie bij Proeftuin Ruwaard gekomen?

“Muzelinck heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een klassieke muziekschool tot een sociaal-maatschappelijk gedreven Centrum voor de Kunsten. Zo werken we samen met tal van amateurverenigingen, geven lessen (vaak in samenwerking met partners), en organiseren festivals zoals Fantastival en de Osse Nacht. We werken samen met alle basisscholen op het gebied van Cultuureducatie en doen tal van bewonersprojecten in wijken en buurten. We wilden onze activiteiten uitbreiden naar zorg vanuit de visie van positieve gezondheid en de bijdrage die kunst en cultuur hieraan kan leveren. We zijn toen eerst op zoek gegaan naar waar behoefte aan is en zijn met tal van organisaties en inwoners gaan praten. Al snel werd duidelijk dat Proeftuin Ruwaard de plek is waar ruimte is voor de unieke bijdrage die kunst en cultuur kan hebben.”

Wat levert deelname aan Proeftuin Ruwaard voor organisatie op?

“Voor de zorgwereld is het inzetten van kunst als middel nog niet vanzelfsprekend. Kunst en cultuur wordt gewaardeerd om de artistieke kwaliteit of een leuke dagbesteding. Hierdoor zal men niet snel kiezen om kunst en cultuur in te zetten voor positieve gezondheid. Er worden veel tijdelijke en kortdurende interventies ontwikkeld en uitgevoerd door een gebrek aan structureel beleid en financiering. Door Proeftuin Ruwaard wordt nu een duurzame structurele samenwerking met alle zorg- en welzijnspartijen mogelijk. Een samenwerking met partners die kunst omarmen als middel om op een effectieve manier de positieve gezondheid van mensen te versterken.”

Wat wil de organisatie bereiken met Proeftuin Ruwaard?

“Juist door een integrale aanpak en de verbinding tussen en met onze werkvelden Amateurkunst, Vrije tijd, Onderwijs en Cultuurparticipatie hebben we een gouden sleutel in handen. Op deze terreinen zijn we al werkzaam en succesvol. Met de uitbreiding van kunst als middel voor het behalen van positieve gezondheid  kunnen we op allerlei manieren betekenisvolle verbindingen gaan maken met en door kunst in samenwerking met alle relevante partners.”