image

"Wijkbewoners, gemeente, welzijns- en zorginstellingen dragen bij aan oplossingen"

“Over vijf jaar hoop ik dat we met Proeftuin Ruwaard de meest vitale wijk hebben in Oss, Brabant en misschien wel in Nederland”, zegt Fred Pijls, voorzitter van de steungroep van proeftuin Ruwaard, en bestuurslid van GGZ Oost-Brabant. “Voornaamste doelen zijn: meer deelname van de burgers in de wijk. We richten ons op gezondheid en niet op ziekte. En: uiteindelijk lagere kosten.”

Met ons GGZ-team in de wijk – ontmoeting, dagbesteding, het FACT-team en beschermd wonen – begeleiden en/of behandelen we cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen. Daarbij kijken we naar de kwaliteit van hun leven, en dan vooral naar wat ze wél kunnen doen bijvoorbeeld: in hun gezin, (vrijwilligers)werk, of studie. Daarbij is niet de diagnose, of de indicatie leidend, maar de eigen kracht van mensen. Uiteindelijk gaat het er om dat iemand in zijn eigen omgeving zich zo gezond mogelijk voelt, en daardoor minder vaak met klachten naar een behandelaar gaat.

Starre regels

Gelukkig zijn de bewoners in Ruwaard nu al actief en de informatiebijeenkomsten van de wijkraad worden goed bezocht. Daardoor komen ideeën, initiatieven, maar ook problemen in beeld. Zoals starre regels die de juiste zorg in de weg staan. Daar lig ik wel eens wakker van. Zoals bij een jongetje met autisme die niet naar het speciaal onderwijs kon, omdat hij net buiten het gebied woont dat in aanmerking komt voor een vervoersvergoeding. Dit is opgelost door hem met zijn communie een fiets cadeau te geven, zodat hij wel naar school kan gaan. Ook sliep hij samen met zijn broertje op één kamer dat voor hem niet goed was. We schoten het gezin een geldbedrag voor, zodat de opa de zolder kon verbouwen tot slaapkamer. Daardoor is er nu rust en regelmaat bij dat jongetje thuis, en dat is bevorderlijk voor ieders gezondheid. Zo zijn er nog 20 oplossingen die ontstaan door het net even iets anders aan te pakken, en door de mensen zelf verantwoordelijkheid te geven.

Overwinning

Ook met de medewerkers in de wijk – het FACT-team bijvoorbeeld – hebben we regelmatig contact over hun ideeën en waar ik ze eventueel beter in kan faciliteren. Ze vinden het bijvoorbeeld onzinnig om steeds die zorgminuten te registreren. Het gevolg is namelijk dat je veel tijd aan administratie besteedt en zo onnodige kosten krijgt. Ik kan dit nu bespreekbaar maken met de zorgverzekeraars. Een ander idee was om GGZ-cliënten die als vrijwilligers bij de Kringloopwinkel werken een vrijwilligerscontract te geven. Om van nooit gewerkt te hebben, naar een vrijwilligerscontract te gaan, is voor hen een enorme overwinning.

De soepele samenwerking met de verschillende partners stimuleert mij en geeft energie. Alle partijen kijken naar wat er mogelijk is. De grote ‘duwkracht’ van de gemeente Oss helpt natuurlijk enorm. In maart 2017 wordt Proeftuin Ruwaard geëvalueerd, maar we willen het nog een jaar langer voortzetten. In het voorjaar organiseren we een conferentie, waarin we alle resultaten kunnen laten zien.
Begin 2017 gaan we met ons GGZ-managementteam kijken hoe we de oplossingen op andere plekken in onze organisatie kunnen inzetten.”

Artikel Geschreven door Martine Koopman, Communicatie GGZ Oost-Brabant
Portretfoto: Fred Pijls