image

Proeftuin Ruwaard: de kracht van het samen aanpakken

De Proeftuin Ruwaard is een experiment in de Osse wijk de Ruwaard. In dit experiment bieden de betrokken organisaties slimmere zorg aan inwoners door anders te denken, doen en organiseren. Annemieke van de Ven, wethouder Zorg en Welzijn in Oss, vertelt vol enthousiasme over de Proeftuin Ruwaard.

Kracht van de Ossenaar

In de Proeftuin Ruwaard werken diverse organisaties samen om hun gedeelde droom voor de toekomst te realiseren: een vitale wijk waar bewoners tegen lagere kosten een betere gezondheid ervaren. De organisaties werken intensief samen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De betrokkenheid van wijkbewoners vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en leefwereld is een belangrijk uitgangspunt. “In de Proeftuin Ruwaard draait het om de kracht van de Ossenaar”, vertelt wethouder van de Ven. “We gaan uit van de behoefte van de inwoner en niet van het aanbod van de hulpverleners. Mensen geven aan wat ze willen, wat ze zelf kunnen en wat ze nodig hebben: ‘Wat wil ik – Wat kan ik zelf – Wat heb ik nodig?’ De Proeftuin Ruwaard zet dat om in daden. De daadkracht van de organisatie zorgt voor het succes. En alle betrokken organisaties staan daar achter. Het resultaat is dat de inwoner niet alleen wordt geholpen, maar ook het geloof in zichzelf terugkrijgt. En weer plezier krijgt in het leven. Dat is mooi.”

Samen aanpakken

Op de vraag of ze nog ergens van wakker ligt, hoeft de wethouder niet lang na te denken. “Ik maak me best zorgen over jonge mensen die ontsporen. Ik denk dat de manier van werken van de Proeftuin Ruwaard ook hier een rol kan spelen. We moeten niet alleen symptomen bestrijden, maar kijken naar de onderliggende oorzaken. En daarbij andere partijen betrekken, zoals scholen of sportverenigingen. Je gunt tenslotte iedereen een fijne toekomst. En ik maak me ook zorgen over ouderen die vereenzamen. De Proeftuin Ruwaard probeert deze mensen uit hun eenzaamheid te krijgen. Zo bellen we in het wijkdeel ‘t Woud deur aan deur aan om te kijken of we bewoners ergens mee kunnen helpen. Het gevoel dat iemand naar je omkijkt en je een duwtje in de rug geeft, blijkt vaak al genoeg. Dit hadden we tien jaar geleden nooit gedaan, nu wel. Dat is de kracht van het samen aanpakken.”

Proeftuin Ruwaard smaakt naar meer

Wethouder van de Ven vertelt hoe zij de toekomst ziet: “Er zijn al veel mooie verhalen van de Proeftuin Ruwaard. Ook onze eigen collega’s binnen de gemeente Oss vinden het erg prettig werken. Er was een omslag nodig in mentaliteit en manier van werken, maar nu willen professionals ook op andere plekken zo werken. Alle betrokken partijen blijven onverminderd enthousiast. Nu we hebben ervaren dat deze aanpak werkt, moeten we nieuwe afspraken gaan maken. Het gaat daarbij ook om het verdelen van budgetten. Dat is best spannend, maar iedereen gaat ervoor. De volgende stap is dan het uitrollen van deze manier van werken naar de rest van de gemeente Oss. De Proeftuin smaakt naar meer.”