- 19 May 2019 -

Vervolg zorg en begeleiding bij COPD en chronisch hartfalen

Voor de kwaliteit van leven van mensen met COPD en chronisch hartfalen waarbij geen op genezing gerichte behandeling meer mogelijk is, is ondersteuning op andere vlakken dan het medisch domein minstens zo belangrijk. Zo kan het sociaal domein een uiterst belangrijke rol spelen. Proeftuin Ruwaard werkt samen met het palliatief netwerk OUV aan het beter vormgeven van de zorg en begeleiding in de thuissituatie voor deze groep mensen.

Het afgelopen jaar zijn verschillende bijeenkomsten geweest, waarbij alle proeftuinpartners waren uitgenodigd om mee te denken en input te geven voor het starten van een nieuw project. De laatste samenkomst was op donderdag 16 mei, waarbij het concept projectvoorstel is besproken en aanvullingen en suggesties zijn gedaan. Aan de hand van die informatie wordt nog voor 1 juni een subsidieaanvraag gedaan.

Wat voorafging

In november 2018 vond een goed bezochte inspirerende bijeenkomst plaats, waarin werd besloten om te gaan voor een gezamenlijk project. Proeftuin Ruwaard en het palliatief netwerk OUV bereiden een projectvoorstel voor. Tijdens de bijeenkomst in mei 2019 werd dat voorstel verrijkt met de inbreng van deelnemers en werd er gesproken over deelname van partijen en personen aan het project.