- 27 September 2019 -

Update verbreding Samenwerkwijze Oss

De Samenwerkwijze breidt uit naar andere wijken in Oss. Een update van wijkaanjager Nanny van Dinther.

“Begin 2019 hebben we de verbreding van de Samenwerkwijze ingezet naar heel Oss. Hierin worden mooie stappen gemaakt en wordt de club met professionals die ‘anders doen, denken en organiseren’ steeds groter.

De opdracht van de steungroep voor deze verbreding is voor alle burgers van 0-200 jaar. Dus ook jeugd! Deze laatste doelgroep kijkt al een tijdje met een schuin oog mee naar de ontwikkelingen die gaande zijn, maar waren nog niet actief aan de slag met de samenwerkwijze… tot juni dit jaar. Om ervoor te zorgen dat we vanuit hetzelfde startpunt vertrekken organiseerden we begin juni een ‘leerbijeenkomst Samenwerkwijze Jeugd’. Hierin kregen de professionals uit verschillende organisaties en hun management informatie over wat de werkwijze inhoud, wat de visie hierachter is en welke stappen je hierin zet. Daarnaast is er geoefend met een MDO om hierin te leren en te ontwikkelen. Tot slot was er de mogelijkheid om het gesprek aan te gaan met ambassadeurs die al ervaring hebben met de Samenwerkwijze, zodat alle vragen beantwoord konden worden.”

In actie komen

“Vanuit de proeftuin hebben we geleerd dat we pas echt gaan leren als we in actie komen. Pas dan weten we wat er nodig is. Al actie-lerend ontwikkelen we. Daarom zijn er enthousiaste professionals gevraagd die hiermee aan de slag wilde gaan en deze zijn er! Met deze twintig professionals gaan we aan de slag. We duiken dieper in de Samenwerkwijze en gaan door middel van een casus ermee aan de slag. In het kader van ‘meten is weten’ gaan we deze casussen ook monitoren middels de microanalyse die we ook in de proeftuin hebben ingezet. Daarnaast gaan we via een afstudeeropdracht goed ophalen:

  • Welke signalen we zien;
  • Wat er nodig is voor de jeugdprofessionals om op deze manier te gaan werken;
  • Hoe systemen hier faciliterend aan kunnen zijn.

Tussentijds gaan we reflecteren met elkaar, zodat we elkaar scherp houden en alle lagen van alle organisaties hierin meenemen.

We weten niet wat het resultaat zal zijn en waar we terecht komen. Maar de reis naar dat punt is – doordat we in actie komen, ervaren, leren, bijstellen en weer doorgaan – een mooi avontuur.”

Meer weten? Neem dan contact op met Nanny van Dinther, Kwartiermaker verbreding Samenwerkwijze via N.van.Dinther@oss.nl of 06 32 45 10 09.