- 19 May 2019 -

Update verbreding Samenwerkwijze Oss

De Samenwerkwijze breidt uit naar andere wijken in Oss. Een update van wijkaanjager Nanny van Dinther.

“Voor alle wijken is een wijkaanjager aangesteld, ik ben verantwoordelijk voor Oss Zuid. We hebben als taak om de werkwijze bij iedereen kenbaar te maken en waar nodig te ondersteunen de uitvoering daarvan. We merken dat nog niet iedereen in de wijken ermee bezig is. Sommigen vinden het spannend, anderen hebben er nog nooit van gehoord. Tegelijkertijd worden er al concrete stappen gezet.

Naar goed voorbeeld van de Ruwaard worden nu in de andere wijken ook leersessies opgezet. In deze sessies maken betrokkenen kennis met elkaar en leren zij samen wat deze werkwijze inhoudt. In iedere wijk is de aanpak afgestemd op de behoefte van de wijkbewoners en de professionals.”

Ontwikkelingen Oss Noord-West

“Zo hebben in Oss Noord-West inmiddels vijf leersessies plaatsgevonden. In het begin werd er vooral veel informatie gegeven; wat houdt de Samenwerkwijze precies in? Wat is er dan zo anders dan hoe we het nu doen? En hoe pak je dat dan aan? De beren op de weg werden hand in hand met de succesverhalen besproken. Er vond een speeddatemiddag plaats en er werd een smoelenboek opgetuigd. Diverse professionals waren betrokken: van de wijkagent, tot ambulante begeleiders, van bewindvoerders tot Sociaal Teammedewerkers en van wijkverpleegkundigen tot medewerkers van Wmo en W&I.

Het resultaat: inmiddels is er de wil om dit samen met elkaar te gaan doen. Om samen casussen op te pakken. Om voor elkaar klaar te staan als de ander vragen heeft. In de sessies kunnen deelnemers een casus inbrengen. En ze informeren en inspireren elkaar door het delen van succesverhalen. Daarnaast is er een tafel voor professionals die nog niet (zo) bekend zijn met de Samenwerkwijze en willen weten waar het precies over gaat.”

Olievlek

“Op deze manier nemen we iedereen mee in deze ontwikkeling. Waarbij we één ding zeker weten: mensen gaan pas echt voelen wat het is, als zij zelf hebben deelgenomen aan de werkwijze. En zo verspreidt de olievlek zich steeds verder over Oss.”

Overzicht geplande leersessies in alle wijken:

  • Oss Oost: maandelijks – tweede dinsdag 12:00-13:30 uur. Aanjager: Tanya Neijts (06-10280105, tanya.coppee@brabantzorg.eu)
  • Noord Oost: maandelijks – derde dinsdag 11:15 – 13:00 uur. Aanjager: Noortje Spierings (06-32451157, n.spierings@oss.nl)
  • West: alle even weken – dinsdag 11:00 – 13:00 uur. Aanjagers: Dirk Duis (06-32451126, d.duis@oss.nl) en Oscar Boerboom (06-13809642, oboerboom@bemoeizorgbno.nl)
  • Noord West: maandelijks – eerste dinsdag 12:00-13:00 uur; waarschijnlijk per heden alle dinsdagen in de oneven weken. Aanjager: Martijn Smits (06-10353519, martijn.smits@ons-welzijn.nl)
  • Zuid: maandelijks – laatste dinsdag van de maand 12:00-13.30. Aanjager: Nanny van Dinther (06-32451009, n.van.dinther@oss.nl)
  • Berghem: maandelijks – 2e dinsdag van de maand 12:30-13:30. Aanjager: Nanny van Dinther (06-32451009, n.van.dinther@oss.nl)

Jeugdzorg

Een andere ontwikkeling is de inzet van de Samenwerkwijze binnen Jeugdzorg. Al langere tijd sluiten professionals aan bij leersessies en soms bij MDO’s, wanneer hun expertise hierbij gewenst is. Echter biedt de Samenwerkwijze voor de Jeugdzorg andere uitdagingen; het veld van wetten, trajecten en wachtlijsten. Daarom organiseren we speciaal voor jeugdprofessionals op 20 juni de Leerbijeenkomst Samenwerkwijze Jeugd. Vol praktische handreikingen om met de werkwijze aan de slag te gaan.

 

Meer weten? Neem dan contact op met Nanny van Dinther, Kwartiermaker verbreding Samenwerkwijze via N.van.Dinther@oss.nl of 06 32 45 10 09.