- 16 November 2017 -

Proeftuin Ruwaard zet grote stap met gezamenlijk budget

Proeftuin Ruwaard zet een grote stap. De komende vijf jaar gaan we ons geld in één gezamenlijke pot doen. De professionals in de wijk beslissen dan samen hoe het geld voor zorg en welzijn wordt besteed, aan de hand van de vraag van de wijkbewoners. Het zijn niet langer de zorgaanbieders die dit bepalen. Het college van B&W heeft dit onlangs besloten. De gemeenteraad neemt de uiteindelijke beslissing tijdens de vergadering van 14 december 2017.

Deze belangrijke stap maakt onderdeel uit van het project ‘Gebiedsgericht financieren en organiseren’

Waarom nu deze stap?

De gemeente Oss, de zorgverzekeraars CZ en VGZ, Brabant Zorg, Ons Welzijn, Brabant Wonen, Interzorg, Unik, Pantein, de GGD en GGZ-Oost Brabant zijn nu sinds anderhalf jaar aan het werken op de manier van de Proeftuin Ruwaard. Zij bieden slimmere zorg aan inwoners door anders te denken, doen en organiseren. Het programmamanagement wordt verzorgd door Robuust. De organisaties werken samen op het gebied van wonen, welzijn en zorg om hun gedeelde droom voor de toekomst waar te maken: een vitale wijk waar bewoners een betere (positieve) gezondheid ervaren tegen lagere kosten. De betrokkenheid van wijkbewoners vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en leefwereld is een belangrijk uitgangspunt. Door de successen van de afgelopen tijd hebben de organisaties het vertrouwen om de komende vijf jaar samen verder te gaan met het experiment. En het verder uit te breiden in de wijk. Ook het ministerie van VWS geeft drie jaar lang een subsidie aan de gemeente Oss en zorgverzekeraar CZ voor hun wijkgerichte aanpak in de Ruwaard.

Waarom het geld in een gezamenlijke pot?

De gemeente Oss geeft vijf jaar lang een subsidie uit de Wmo-middelen aan de organisaties die meedoen. Zij stoppen het geld in de pot van Proeftuin Ruwaard en komen er vervolgens niet meer aan. Proeftuin Ruwaard bepaalt hoe het geld wordt uitgegeven. Daarbij is de vraag vanuit de wijkbewoner het uitgangspunt. En niet de diensten van de aanbieders. Zo kan Proeftuin Ruwaard samen met de wijkbewoner bepalen wat nodig is. Wethouder Annemieke van de Ven: ‘We zoeken op deze manier naar andere oplossingen vanuit de kracht van de inwoner. Door al het geld in één pot te stoppen, zetten we de inwoners centraal en nemen we afscheid van het administratieve systeem. Zo is er bijvoorbeeld ook ruimte voor andere oplossingen, lichtere hulp en preventieve oplossingen.’

Hoe nu verder?

De gemeenteraad neemt de uiteindelijke beslissing tijdens de vergadering van 14 december. Het is de wens van het college om vanaf 1 januari 2018 de nieuwe manier van financieren in te laten gaan. Het experiment staat ook open voor andere aanbieders. De resultaten van het experiment worden uitgebreid gemeten door onder meer Avans Hogeschool en wetenschappelijk centrum Tranzo van de Tilburg University.