- 18 September 2018 -

Proeftuin Ruwaard: over de verschillende potten met geld

Hoe zit het precies met alle geldstromen voor de ondersteuning en voorzieningen in de proeftuin Ruwaard? Welke pot spreek je aan als je met de inwoner tot een goede oplossing bent gekomen?

image

Subsidiepot proeftuin

Dit is het budget dat de deelnemende organisaties*  sinds januari 2018 ontvangen en dat zij samen besteden aan inzet in de wijk. Dit geld zit nu nog volledig in menskracht. Het kan zijn dat er na een tijdje verschuivingen komen in de inzet en tussen organisaties. Het is belangrijk dat de inzet van professionals zo veel mogelijk algemeen en collectief is. Alleen als dat niet past bij de vraag van de inwoner, is de inzet individueel gericht

* Budgetten voor individuele begeleiding en dagbesteding van GGZ Oost Brabant, Unik, Brabantzorg (incl. huishoudelijke hulp), Pantein, Interzorg, en Jij! Advies en Coaching en daarnaast de budgetten van OnsWelzijn, GGD en SEC voor de wijk Ruwaard.

 

image

Pot Wmo (PxQ en voorzieningen)

Er zijn nog +/- 100 andere aanbieders in de Ruwaard actief die hun budget (nog) niet op de Ruwaard-manier ontvangen. Wanneer een inwoner iets nodig heeft dat niet door de mensen van de deelnemende organisaties wordt gedaan, wordt dit via de reguliere weg (met een beschikking en facturatie e.d.) door de consulent Wmo geregeld.

image

Allerlei wetten, potten en budgetten

Bijzondere bijstand, Jeugd, Re-integratie, Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg… natuurlijk zijn er al veel bestaande potten om creatieve proeftuin oplossingen te financieren die in een MDO worden bedacht. Soms is de weg er naar toe tijdrovend. Toch moeten we die blijven lopen, anders spreken we voor de Ruwaard niet de beschikbare budgetten aan en komen we straks tekort.

image

Werkpot proeftuin Ruwaard

Als er geen énkele andere manier is om de oplossing te financieren binnen de bestaande potten hierboven, is er de werkpot Proeftuin. Dat is een budget dat door de professionals vrij aan te spreken is, zodat ze kunnen doen wat nodig is. Het is een vangnet wanneer andere deuren dicht blijven.

image

Het bestaan van de werkpot geeft de consulent de ruimte en het vertrouwen om nieuwe oplossingen (mee) te bedenken. Wanneer je al weet dat er geen financiering mogelijk is, is dat veel lastiger.