- 21 September 2018 -

Pilot jongvolwassenen vanuit de gemeente

Ook rondom de groep jongvolwassen (16-27 jaar) wordt in Oss geëxperimenteerd. De gemeente is gestart met het project ‘integrale aanpak en maatwerk voor jongvolwassenen’.

Binnen dit project leert een multidisciplinair team om integraal, vanuit de vraag van de jongvolwassene, te werken. Voor de zomer is het team samengesteld. Daarin zit expertise vanuit Schuldhulpverlening, Beschermd Wonen, Werk en Inkomen, het Sociaal Team, jongerenwerk, Basisteam Jeugd en Gezin, regionaal bureau leerplicht BNO en jeugdbescherming.

Het team heeft in de eerste bijeenkomst met elkaar kennisgemaakt. Nu gaat ze samen aan de slag om te leren de werkwijze toe te passen, zodat zij jongvolwassenen met een hulpvraag zo goed mogelijk kunnen helpen.

Heb je een casus of vragen over deze pilot, neem dan contact op met opnemen met Ilona Meuwissen via e-mail:  i.meuwissen@oss.nl.