- 01 October 2019 -

Managers aan zet: ‘Ook wij moeten ruimte maken om te doen wat nodig is’

“Professionals hebben al geleerd om vrijer in hun organisatie te staan. Dat moeten wij ook leren, zodat we echt tot andere oplossingen komen.” Managers Annemieke Ackermans (gemeente Oss) en Frank van Putten (BrabantZorg) maken deel uit van het netwerkteam Oss. Een groep managers dat medio 2018 een zoektocht is gestart naar de rol en positie van managers in Proeftuin Ruwaard en de verbreding van de inzet van de Samenwerkwijze in de andere wijken van Oss. Een gesprek over leren, veranderen en keuzes maken.

Verandering heeft tijd nodig en moet ontstaan bij mensen zelf, wanneer zij hiervoor de ruimte krijgen. Die beweging werd de afgelopen maanden ook zichtbaar in het netwerkteam. Frank: “We hebben de afgelopen maanden ontzettend veel geleerd. Waar we in het begin zaten te wachten op een opdracht van de steungroep, halen we nu bij de professionals op wat zij nodig hebben en formuleren zelf een opdracht, die we vervolgens toetsen bij de steungroep.”

‘Het kan niet meer ernaast’

En die opdracht begint steeds meer vorm te krijgen. “Wij zijn van mening dat we als proeftuin op een cruciaal punt staan”, gaat Annemieke verder. “Als je door wilt gaan met anders denken, doen en organiseren, kun je als organisatie niet meer op de oude manier blijven werken. De Samenwerkwijze kan niet meer ‘naast’ het huidige werk bestaan.” Frank vult aan: “Alle organisaties moeten heroverwegen of ze deze lijn écht willen doorzetten. Want dat heeft verstrekkende gevolgen voor hun organisatie; het vraagt niet alleen een verandering bij alle medewerkers, maar ook van het systeem.”

Cirkel van invloed

“We begrijpen als geen ander de complexiteit”, legt Frank uit. “Als slechts 2 van de 35 locaties op dit moment de nieuwe werkwijze ondersteunen, dan staat je als organisatie nog veel te doen. Daarbovenop is het vaak niet alleen een fractie van het werkgebied, maar ook van je activiteiten. Want in veel organisaties zijn bijvoorbeeld ICT, financiën, bedrijfsvoering en communicatie nog verre van aangehaakt. Het mag duidelijk zijn dat dit vraagstuk buiten de cirkel van invloed van de professional ligt.” Annemieke: “De vraag daarbij is dan ook niet wat een professional van één organisatie nodig heeft, maar wat de organisaties gezamenlijk nodig hebben om dit voor elkaar te krijgen.”

Ruimte maken

“We moeten voorkomen dat hier te gemakkelijk overheen wordt gestapt”, gaat Annemieke verder. “Het is niet vol te houden om op deze manier te blijven werken. Alle organisaties moeten in hun geheel anders én organisatieonafhankelijk gaan denken, doen en organiseren. We realiseren ons dat dit een grote opgave is, maar we moeten er met z’n allen voor gaan. Als managers willen we ervoor zorgen dat professionals en bestuurders nieuwe stappen kunnen gaan zetten.” Frank vult aan: “We roepen met z’n allen dat professionals de ruimte moeten hebben voor wat nodig is; die ruimte moeten wij als managers ook maken. Daarover gaan we in gesprek met de steungroep.”

Over het netwerkteam Oss

Het netwerkteam Oss is een brede afvaardiging van een twintigtal managers uit de betrokken organisaties, dat sinds medio 2018 met elkaar in gesprek is over de rol en positie van de manager binnen het anders denken, doen en organiseren. Binnen het netwerkteam bestaat een smal team van drie managers, voor het geven van richting en het verrichten van voorbereidingen. Deelnemers hieraan zijn Frank van Putten (BrabantZorg), Annemieke Ackermans (gemeente Oss) en Evert van Tuijl (R44).

De juiste prioriteit

“Als netwerkteam hebben we zo ook nog onze eigen uitdagingen”, legt Annemieke uit. “Het zoeken naar onze rol en positie uit zich ook in een zeer wisselende opkomst in de brede groep. Want als die niet duidelijk zijn, dan is het verleidelijk om ergens anders prioriteit aan te geven. Het raakt de kern van onze zoektocht.” Frank vult aan: “Ook missen we de variëteit in type managers. Bijna iedereen is betrokken bij het primaire proces, maar er zit niemand bij van ICT, bedrijfsvoering, financiën of communicatie.”

In de praktijk

De managers vinden het belangrijk om voortdurend verbinding te maken met de praktijk en zelf het actieleren toe te passen. “Zo zitten we geregeld samen met de aanjagers in de wijken. Met hen hebben we afgesproken dat we duo’s gaan vormen: een aanjager met een buddy vanuit het netwerkteam, beiden afkomstig uit een andere organisatie. Zij bespreken de vraagstukken waar de aanjager mee te maken krijgt en er wordt afgewogen of deze persoonlijk van aard zijn, of breder binnen de samenwerking moeten worden opgepakt. En door betrokken te zijn bij de inzet van de Samenwerkwijze binnen jeugd, ervaren we ook welke obstakels zij tegenkomen.”

Verder bouwen

“Als ik terugkijk naar het afgelopen jaar, dan voel ik wel een zekere mate van vreugde en blijheid”, sluit Frank af. “We hebben helder voor welk vraagstuk we staan, dat was een paar maanden geleden echt nog niet zo. Ik heb er vertrouwen in dat professionals en bestuurders iets kunnen met onze input en inzichten en dat we op basis daarvan weer verder kunnen bouwen.”