- 19 July 2016 -

Leersessies anders denken, doen en organiseren: constructief en to the point

Binnen Proeftuin Ruwaard vond op maandag 27 juni de eerste leersessie plaats. Een bijeenkomst waarbij professionals en managers van de deelnemende organisaties van Proeftuin Ruwaard op basis van eigen casussen met elkaar in gesprek gaan.
“Het doel van de leersessies is om samen in beeld te brengen wat belemmert en wat helpt bij het anders denken en doen. Om op basis hiervan zo te gaan organiseren dat we kunnen doen wat nodig is voor de wijkbewoners”, vertelt programmamanager Susanne Smits. “Deze sessies zijn belangrijke bijeenkomsten voor de proeftuin. Tijdens de sessies ontstaat energie om het met elkaar echt anders te willen inrichten en samen stappen te maken.”

In dialoog vanuit verschillende perspectieven
Deze eerste leersessie was ingedeeld in drie verschillende rondes van twintig minuten. In groepen werd over de casussen gesproken vanuit drie perspectieven: systeem, professional en veranderproces. De deelnemers spraken open en constructief met elkaar over hun ervaringen.
“Een aanpak waarbij we de aanwezigen uitdagen om even uit hun dagelijks werk te stappen en na te denken over hoe het gaat en wat zij anders zouden willen. We staan immers voor anders denken, doen en organiseren. Mooi om te zien dat deze eerste leersessie inspiratie gaf om zelf nieuwe casussen in te brengen,” vertelt casuïstiekaanjager Bart Bakker. De aanwezigheid van zowel professionals als managers, de snelheid en de interactie tijdens de leersessie werden door de aanwezigen als prettig ervaren.

Drie realistische oplossingen
In de derde ronde werden oplossingen aangedragen die het aanwezige management ook daadwerkelijk kan uitvoeren:

  1. Als ambassadeur van de Proeftuin Ruwaard is het belangrijk om ruimte te geven met rugdekking, het gewoon te (durven) doen, intervisie stimuleren (op samenwerking) en kaders geven voor eindresultaten, financiën, cultuur en transparantie. Daarbij wordt aan bestuurders gevraagd samen op te trekken.
  2. Ook is het belangrijk om figuurlijke ruimte en tijd te krijgen om aan te sluiten bij de vraag van de burger. De manier waarop dit per organisatie vorm krijgt, kan worden besproken in de werkgroep ‘Anders samenwerken’. Zelfsturing is een aanbeveling richting bestuurders.
  3. Vanuit het management of bestuurders is het van belang om altijd achter de gemotiveerde oplossing te staan die professionals voorstellen. Zorgdragen dat de oplossingen gefaciliteerd worden en aangeven dat die beslissing de nieuwe werkwijze van het team is.

“Afgesproken is om individueel terugkoppeling te geven in de eigen organisaties om zo in gesprek te gaan over de ervaren knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen. Ook de werkgroep ‘Anders Samenwerken’ neemt de uitkomsten mee om actie te ondernemen. Tijdens de volgende leersessie willen we uiteraard graag horen of en hoe deze oplossingen uitgewerkt zijn,” geeft Susanne aan.

image

Openheid naar elkaar toe is de basis voor een goede samenwerking

We stimuleren deelnemers om met open vizier de leersessie in te gaan en hun ervaringen en meningen te delen. Deze aanpak én het vertrouwen in elkaar moedigen aan om creatief te denken, buiten de bestaande systemen om. Ook prikkelt het om de samenwerking aan te gaan met andere organisaties. De deelnemers van de eerste sessie gaven na afloop aan dat deze lang genoeg was, constructief en to-the-point. Uit de groep kwam ook naar voren dat het mooi zou zijn als er de volgende keer nog meer managers aanwezig zijn. Hun aanwezigheid en bijdrage geeft bij deelnemende professionals het gevoel van draagvlak en betrokkenheid.

Denk ook mee over anders denken doen en organiseren!
In het najaar worden meer leersessies georganiseerd voor alle betrokken organisaties binnen de Proeftuin Ruwaard. Daarbij wordt per leersessie bekeken welke leervragen worden behandeld. Zet alvast de data in je agenda:

– maandag 5 september 2016
– maandag 10 oktober 2016
– maandag 21 november 2016
– maandag 19 december 2016

van 9.00 tot 10.30 uur, locatie gemeentehuis Oss.

Bijbehorende links & documenten