- 20 June 2018 -

Leersessie 5 juni: managers centraal

De leersessie op 5 juni 2018 was speciaal gericht op de opgave van de managers die betrokken zijn bij de Proeftuin Ruwaard. De professionals zijn al een tijd bezig om, gebaseerd op de gezamenlijke visie en met behulp van de Samenwerkwijze, hun eigen werkzaamheden anders in te richten. Ook voor managers vraagt het werken vanuit de visie en werkwijze van de Proeftuin Ruwaard een nieuwe invulling van hun rol.

Vragen die centraal stonden in deze leersessie: Wat betekent de proeftuin, de nieuwe werkwijze en het gezamenlijke budget voor de rol van de manager?

Aan de hand van de thema’s Samenwerkwijze, Collectieve oplossingen, Preventie en het Rapportagesysteem hebben de managers met elkaar en met de aanwezige professionals beschreven wat ze willen, kunnen en nodig hebben om te komen tot de resultaten die ze graag willen bereiken.

Uit de resultaten, die zijn beschreven in het verslag van deze leersessie, blijkt dat er veel energie zit bij de managers om aan de slag te gaan met de uitwerking van de opdracht waar we met zijn allen voor staan. In volgende periodieke leersessies staan de benoemde vraagstukken van de managers centraal.

De aanwezigheid van de professionals wordt zeer op prijs gesteld. We doorlopen immers een gezamenlijk proces, waarbij de input van professionals ingezet worden bij de gesprekken me de managers. Professionals worden dan ook met nadruk voor de volgende leersessie uitgenodigd.

Zet alvast in je agenda!
De volgende periodieke leersessie staat gepland op

Datum: 11 september 2018
Tijd: 11.00-1300 uur
Locatie: d’n Iemhof te Oss.

Links