image

Twee betrokken managers Betty Rikken en Dorenda van Asseldonk over Proeftuin Ruwaard

In de Proeftuin Ruwaard staat de mens en zijn eigen mogelijkheden centraal. Op deze manier proberen we duurzame oplossingen te vinden in de eigen omgeving. We praten met sectormanager Betty Rikken en regiomanager Dorenda van Asseldonk over het project.

“Over 5 jaar hopen wij als GGD dat de proeftuin bewijst dat deze aanpak leidt tot een wijk waarin mensen wonen die zich zelfredzaam, gelukkig en vitaal voelen in een gezonde, groene en sociaal ondersteunende omgeving,” legt Dorenda van Asseldonk uit. “Met als resultaat dat bewoners minder beroep doen op de tweedelijns zorg. Eenmaal bewezen, een mooi streven voor heel Nederland. Toch?”

Preventie centraal
De GGD heeft als doel om vroegtijdig te signaleren. Op deze manier probeert de organisatie toekomstige problemen te voorkomen. “Wij hebben als GGD op een laagdrempelige manier ieder kind en iedere ouder vanaf het moment van geboorte in beeld,” vertelt Dorenda van Asseldonk. “Onze jeugdverpleegkundige staan aan de basis van elk gezin en signaleren waar behoefte is aan hulp.” De komende tijd kijkt de projectgroep hoe de jeugdgezondheidszorg onderdeel kan worden van de proeftuin.

 

image

Verbindende rol
De twee managers zien voor de GGD een belangrijke rol als verbinder. “Vanuit de GGD kunnen we kennis en expertise beschikbaar stellen. Samen met burgers en partners vertalen we deze kennis naar de praktijk en leren we van anderen,” aldus Betty Rikken.

Burger krijgt de regie
Volgens Betty Rikken biedt de aanpak van de Proeftuin een kans om de burger echt de regie te geven. En dat is volgens de sectormanager nog niet zo eenvoudig. ,,Organisaties kijken van oudsher vooral naar de eigen diensten. Het is een grote uitdaging om alles vanuit de burger te organiseren.” De GGD heeft als missie om een gezonde basis voor iedereen te realiseren. “Wat is er nou mooier dan dit met elkaar te doen?”

Buiten onze comfortzone werken
Pionieren is spannend. Daar zijn Betty Rikken en Dorenda van Asseldonk het over eens. Pionieren zorgt er echter ook voor dat de GGD kan vernieuwen en dat de organisatie datgene doet waar ze echt voor nodig is. ,,Op dit moment brengen we vooral casussen in,” legt Betty Rikken uit. ,,Onze jeugdverpleegkundige staan aan de basis van elke gezin en signaleren waar behoefte is aan hulp.” Van Asseldonk: “In de toekomst is het de bedoeling dat de zorg voor jeugd nog nadrukkelijker onderdeel wordt van de proeftuin.”

 

Schrijver interview: Marieke Bootsma, GGD Hart voor Brabant, GVO-Medewerker Regio Noord Oost Brabant