image

Wij(k) de Ruwaard heeft vele gezichten en verhalen. Deze keer vertelt Anny van Nistelrooij haar verhaal. Ze werkt ruim 10 jaar als wijkverpleegkundige bij Thuiszorg Pantein, en is lid van het Sociaal Team Ruwaard.

Bijzondere resultaten door werkwijze Proeftuin

Anny van Nistelrooij werkt steeds vaker met de nieuwe werkwijze van de Proeftuin de Ruwaard: uitgaande van de behoefte en mogelijkheden van de cliënt. Met bijzondere resultaten, waarover Anny graag vertelt. Deze aanpak geeft Anny de ruimte om bij een hulpvraag verder te kijken dan alleen de lichamelijke insteek. Ze kijkt naar totale gezondheid en welzijn. Anny: “Vraagverheldering is allereerst belangrijk; dan wordt duidelijk wat er speelt. Denk bijvoorbeeld aan eenzaamheid, overbelaste mantelzorg of een schuldensituatie.  Dat kan enorme impact hebben op het welzijn van een cliënt. Als dat ter sprake komt, vraag ik door. Zo wordt helder wat iemand echt nodig heeft. ”

Efficiënter,  preventief en geruststellend
Met een lach op haar gezicht vertelt Anny over een hoogbejaarde dame. Ze woont nog zelfstandig met hulp van familie en twee keer per dag zorg vanuit Pantein.  Anny heeft af en toe een gesprekje met haar en de mantelzorgers. Ook de praktijkondersteuner van de huisarts is daarbij tegenwoordig aanwezig. Vroeger was dat een apart gesprek. Samen kijken ze naar de totale gezondheid en welbevinden van mevrouw en dat werkt preventief.  “Deze werkwijze is efficiënter, ik zie meer gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaan. De huisarts is nu beter op de hoogte en de communicatie met de huisartsenpraktijk is verbeterd. “

In de gesprekjes is leidend wat mevrouw wil bespreken, de anderen vullen aan.  Voor mevrouw is dit heel intensief, maar ook geruststellend omdat ze alles heeft kunnen bespreken wat belangrijk is. Aan bod komt natuurlijk wat zij nodig heeft, maar zeker ook wat zij zelf kan. Heel belangrijk voor haar welbevinden is het maken van kaarten, samen met medebewoners.  Ze maakt anderen enthousiast om mee te doen. Ze helpt zelfs een vergeetachtige mevrouw herinneren dat er weer een ‘kaartclubje’ is. Anny:  “Ze is in de 90. Wat geweldig hé! “

Geen verwijzing meer nodig
Nog een mooi voorbeeld. Een mevrouw had last van hyperventilatie en angst. Anny had een goede klik met haar, en na de kennismaking volgden twee gesprekken. “Het ging over de positieve dingen in haar leven, zoals tuinieren, bakken, honden; ook over lastige zaken zoals haar grenzen bewaken bij een vriendin, en de relatie met haar dochter. Als mevrouw voelde dat zij neigde naar hyperventilatie, kwam dat meestal in de avond of nacht. Sinds ons contact stond mevrouw dan op en liet positieve ervaringen de revue passeren. Met wat tips kon ze de relatie met haar vriendin en dochter verbeteren en…. de hyperventilatie en angst verdween. Een verwijzing naar andere hulpverlening bleek niet meer nodig. De terugkoppeling aan de huisarts deed mevrouw zelf, in een driegesprek met de huisarts en mij, bij haar thuis. De huisarts keek hier verbaasd van op maar was uiteindelijk positief verrast door de uitkomst!”

Meedenken met collega’s
Anny biedt aan om mee te denken met collega’s over hun casus, om zo samen te kijken hoe je de Proeftuinaanpak kunt toepassen. Niet alleen bij nieuwe cliënten, ook bij bestaande cliënten loont het om opnieuw in gesprek te gaan. Ook daar is nog veel te winnen! Anny:  “Ik ben van de verbinding. Ik geloof in deze aanpak en zie mooie resultaten.”

Meer informatie/afspraak
Bel voor meer informatie of een afspraak met Anny van Nistelrooij, Thuiszorg Pantein, e-mail: a.vannistelrooij@pantein.nl of mobiel: 06 – 13 78 85 34.

 

Publicatie 28 augustus 2018

Geschreven door: Arlieneke Ouwehand