Ervaren hoe Proeftuin Ruwaard

anders denkt, doet en organiseert?

Kom op werkbezoek!

Werkbezoek Proeftuin Ruwaard

In het hart van de proeftuin ‘Ons Huis van de Wijk’ nemen wij je mee naar de start van ons samenwerkingsverband, onze denk- en doewijze, de resultaten en natuurlijk onze ervaringen. Het werkbezoek duurt twee uur en wordt met regelmaat georganiseerd voor geïnteresseerden in de proeftuin.

Aanmelden voor het bezoek is noodzakelijk. De bijeenkomst gaat niet door bij te weinig aanmeldingen. Mocht dit het geval zijn, dan berichten we je daar tijdig over. Voor het werkbezoek vragen we een bijdrage van € 25,- voor Ons Huis van de Wijk. Geplande werkbezoeken en meer informatie over aanmelden vind je in onze agenda.

Over de bijdrage

De bijdrage van € 25,- per persoon mag per persoon of samengevoegd als groep, onder vermelding van de datum van het werkbezoek, worden overgemaakt aan:

Stichting ONS Welzijn
T.n.v. Ons Huis van de Wijk/A. Mulders
NL80RABO0329976028

Voor het aanvragen van een factuur of vragen over de betaling kun je contact opnemen met Anton Mulders via onshuisvandewijk@gmail.com.

Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op!

Susanne Smits

Programmamanager

06 13 67 28 13
Bart Bakker

Kwartiermaker/aanjager

06 15 85 66 06