Leergeschiedenis Proeftuin Ruwaard

Partijen in de Proeftuin Ruwaard hebben met elkaar de afspraak dat zij leren van alle activiteiten die ze doen. Niet te lang stilstaan ​​bij een programma van eisen en projectplan, maar actief aan de slag en leren van de praktijk. Op die manier kunnen we inspelen op actuele ontwikkelingen en snel bijsturen als dat nodig is.

image

Leerproces op vier niveaus

Vanaf mei 2016 zijn er op vier niveaus in de wijk activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd:

Deze vier niveaus hebben elk hun eigen leerproces en leren van elkaar. In diverse gesprekken, sessies en overleggen staat Proeftuin Ruwaard stil bij het leerproces. Wijkbewoners vervullen daarbij een centrale rol. Samen brengen we verdieping aan het anders denken, doen en organiseren. Met elkaar noemen we dat de leergeschiedenis van Proeftuin Ruwaard.

Download direct de Leergeschiedenis

De reacties

De keuze voor het actie-leren is door alle partijen als succesvol ervaren. Er is goed zicht ontstaan op de gedragsverandering die nodig is. Voor de wijkbewoners en beroepskrachten wordt deze door de proeftuin werkwijze ook direct in gang gezet. Het wordt ook steeds meer zichtbaar waar belemmeringen zitten en hoe deze met elkaar opgeheven kunnen worden. Dit kan door de proeftuin werkwijze echt onderdeel te maken van de primaire processen van de afzonderlijke partijen. Het is de kunst om met elkaar het vertrouwen te houden en verder uit te bouwen om de samenwerking ten dienste van de wijkbewoners steeds verder te ontwikkelen.

“We gaan aan de slag met bestaande individuele én collectieve (zorg)vragen van wijkbewoners, waarbij zij zelf actief meedenken over het eigen en het collectieve belang. De bewoners hebben dus een actieve rol in onze aanpak.” - Programmamanager Susanne Smits

Werkwijze

  • Minimaal één keer in de zes weken organiseert het programmateam leersessies in verschillende samenstellingen. Aanwezigen kunnen zijn: wijkbewoners, beroepskrachten, managers en bestuurders. Het onderwerp van de leersessies wordt bepaald aan de hand van de behoeften van betrokken deelnemers.
  • ‘Wat heb ik geleerd of ervaren?’ Bij iedere bijeenkomst wordt het antwoord op die vraag ingevuld op zogenaamde ‘reflectiekaarten’.
  • Tijdens werkconferenties ontmoeten betrokkenen elkaar en gaan zij samen aan het werk om lessen te trekken en vervolgstappen te formuleren.
  • Jaarlijks maken we de lessen en successen inzichtelijk in de ‘Leergeschiedenis van Proeftuin Ruwaard‘.

Doelen

Door het actie-leren willen wij leren van de praktijk en een gezamenlijke leergeschiedenis, met als doelen:

  • van een lerende houding van alle betrokkenen
  • regelmatig reflecteren en leren (binnen en tussen organisaties)
  • oogsten van inzichten en lessen in de proeftuin
  • bepalen van de vervolgaanpak

De leergeschiedenis documenteren en publiceren we op een aantrekkelijke wijze.