(Huisartsen)zorg aan migranten

Binnen Proeftuin Ruwaard willen we de huisartsenzorg verbeteren voor wijkbewoners met een (Turkse) migratie-achtergrond. De reden is dat de huidige zorg niet altijd aansluit bij de vraag, mogelijkheden en behoeften van deze wijkbewoners. Communicatie- en cultuurverschillen spelen hierin vaak een grote rol. Hierdoor is de gezondheid van deze wijkbewoners minder goed dan mogelijk is.

Als eerste maakten we een knelpuntenanalyse bij de huisartsen en praktijkondersteuners in vijf huisartsenpraktijken. Op basis hiervan ontwikkelden we een verbetervoorstel om de huisartsenzorg zo in te richten, dat:

  • de huisartsenzorg aansluit bij de zorgvraag en behoeften van deze wijkbewoners
  • deze wijkbewoners beter geïnformeerd zijn over hun aandoening en daardoor beter in staat zijn om met hun ziekte en gezondheid om te gaan; te beginnen met diabetes, COPD, CVRM en daarna op thema’s als dementie, palliatieve zorg en vraagverheldering
  • complicaties en klachten worden voorkomen of verminderd
  • deze wijkbewoners een betere kwaliteit van leven ervaren
  • er een goede verbinding is met wijkgerichte preventieve (welzijns)activiteiten die de patiënten helpen bij het nemen van de verantwoordelijkheid over de eigen gezondheid (compliance, therapietrouw, leefstijl).

Dit doen we door het realiseren van:

  • Een structurele voorziening in de vorm van een consulent huisartsenzorg voor migranten. Op verzoek van huisartsen verzorgt hij individuele gezondheidsconsulten en groepsbijeenkomsten voor patiënten met een (Turkse) migratie-achtergrond. De bijeenkomsten zijn gericht op ziekte-inzicht op het gebied van diabetes, COPD en CVRM en het aanleren van gezondheidsvaardigheden en gezonde leefstijl. Daarnaast staan dementie, palliatieve zorg en vraagverheldering centraal.
  • Een betere verbinding tussen welzijn en zorg en tussen preventie en genezing, waar de consulent huisartsenzorg verantwoordelijk voor is. Het gaat dan om het leggen van verbindingen met welzijn, bestaande voorzieningen en (preventieve) activiteiten in de wijk (of gemeente).

Wat willen en vinden de wijkbewoners zelf?

Als tweede stap organiseren we in november 2017 en januari 2018 bijeenkomsten voor Turkse vrouwen die in de wijk Ruwaard wonen. Hierbij staan de vragen centraal: hoe kunnen we met z’n allen de huisartsenzorg voor patiënten met een Turkse migratie-achtergrond verbeteren? Wat kunnen jullie zelf daaraan bijdragen? Het doel is dat na afloop van de vier bijeenkomsten duidelijk is:

  • wat deze wijkbewoners daarin zouden willen
  • wat ze daar zelf in kunnen doen
  • wat ze nodig hebben (van de huisartsenpraktijken om gezond(er) te blijven of te worden).

Dit project wordt uitgevoerd binnen Proeftuin Ruwaard door betrokken huisartspraktijken, GGD, SEC, Ons-Welzijn en een consulent huisartsenzorg migranten.