Doorstroom intramuraal & beschermd naar zelfstandig wonen

Mensen die intramuraal (binnen de muren van een zorg- of welzijnsvoorziening) of beschermd wonen, bijvoorbeeld in een GGZ-voorziening, maatschappelijke opvang of crisisopvang, kunnen én willen soms liever zelfstandig wonen. In dit project wordt die mensen de kans geboden op een zelfstandige woonsituatie.

De doorstroom van mensen die beschermd wonen en de stap willen maken naar zelfstandig wonen, blijkt in de praktijk vaak lastig. Wachtlijsten voor deze manier van wonen zijn lang. En mensen met een indicatie voor intramuraal of beschermd wonen, krijgen dit vaak voor een lange tijd. Tegelijkertijd worden mensen die wél doorstromen naar zelfstandig wonen, daar niet voldoende in begeleid. Zo ontbreekt vaak een passende vaste daginvulling of een baan. Ons doel is om voor deze mensen een woonomgeving te realiseren die past bij wat zij willen en kunnen, in plaats van uit te gaan van het aanbod van een organisatie of gemeente. Daarnaast hopen we met deze aanpak ook de doorstroom te versnellen. Waarmee we weer ruimte creëren voor mensen die wel een plek nodig hebben in een beschermde woonvorm.

Onze inspiratie: Housing First

In onze aanpak hebben we ons laten inspireren door ‘Housing First’. Dit is een werkwijze dat vooral in Canada en de Verenigde Staten wordt gebruikt bij het verminderen van het aantal daklozen. Waar in het verleden een dakloze eerst goed gedrag moest laten zien, voordat hij in aanmerking kon komen voor een huis, wordt het proces in deze aanpak omgedraaid. Een dakloze krijgt als start een huis en vervolgens jarenlange begeleiding. Het resultaat liegt er niet om: 85% van de deelnemers raakt daarna niet meer dakloos. Wat ons aanspreekt in de aanpak, zijn de basisvoorzieningen op maat die worden geregeld al voordat de mensen zelfstandig gaan wonen.

Werkwijze

Het project hanteert de individuele casuïstiekaanpak van de proeftuin als werkwijze. Dit betekent dat in een persoonlijk gesprek aan de inwoner wordt gevraagd: ‘Wat wil je? Wat kun je zelf? Wat heb je nodig?’ Op basis van de antwoorden zoeken we de juiste partijen om met de inwoner samen het gesprek aan te gaan. Samen wordt een plan gemaakt, waar iedereen het mee eens is en direct mee aan de slag gaat. Zo kunnen deze kwetsbare mensen op een veilige en kansrijke manier wonen op de plek waar zij dat willen.

Huidige status:

  • We zijn van start gegaan met een pilot van tien casussen
  • De eerste persoon woont inmiddels al zelfstandig
  • Met vijf andere mensen wordt op dit moment gesproken