image

‘In de Proeftuin Ruwaard werken we niet vanuit allerlei ingewikkelde regels, maar vanuit de bedoeling’

De Proeftuin Ruwaard is een experiment in de Osse wijk de Ruwaard. In dit experiment bieden de betrokken organisaties slimmere zorg aan inwoners door anders te denken, doen en organiseren. Thijs van Kessel, wethouder Zorg en Welzijn in Oss, legt nut en noodzaak uit van de Proeftuin Ruwaard.

Werken vanuit de bedoeling

In de Proeftuin Ruwaard werken diverse organisaties samen om hun gedeelde droom voor de toekomst te realiseren: een vitale wijk waar bewoners tegen lagere kosten een betere gezondheid ervaren. De organisaties werken intensief samen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De betrokkenheid van wijkbewoners vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en leefwereld is een belangrijk uitgangspunt. ‘In de Proeftuin Ruwaard werken we niet vanuit allerlei ingewikkelde regels, maar vanuit de bedoeling. Het doel is een gezonde en gelukkige inwoner. We laten de inwoners zelf de ruimte om te bepalen hoe we dat moeten bereiken. Daarbij kijken we niet naar regels, maar naar antwoorden op vragen,’ legt wethouder van Kessel uit. ‘Regels geven structuur en veiligheid. Bij de Proeftuin Ruwaard is het juist de bedoeling dat organisaties de regels loslaten en vertrouwen geven. Zij moeten over alle lagen heen vertrouwen hebben in waar ze mee bezig zijn. En we zien dat dat hele mooie resultaten oplevert.’

Stille armoede

Op de vraag of hij nog ergens van wakker ligt, hoeft de wethouder niet lang na te denken. ‘Ik maak me best zorgen over stille armoede. Een op de vijf huishoudens heeft te maken met armoede. En dat zorgt vaak ook weer voor andere problemen op het gebied van zorg en welzijn. Inwoners schamen zich vaak voor geldproblemen en vragen daarom geen hulp. We hopen dat we met de Proeftuin Ruwaard ook inwoners met geldproblemen beter kunnen bereiken. Door hun vraag centraal te stellen en samen te zoeken naar oplossingen. We gaan uit van de behoefte van de inwoner en niet van het aanbod van de hulpverleners.’

Nog meer ruimte voor inwoners

Wethouder van Kessel vertelt hoe hij de toekomst ziet: ‘Tijdens de Proeftuin Ruwaard creëren we voor onszelf ruimte om te werken op een nieuwe manier, werken vanuit de bedoeling. De rol van de betrokken organisaties is nog best groot. Ik verwacht dat de buurt in de toekomst steeds meer zelf beslist hoe zij het zorgbudget willen uitgeven. De rol van de inwoners mag best groter. Zij moeten wat mij betreft nog meer ruimte krijgen om zelf te sturen.’