image

‘Bijdragen aan een fijne dag, daarmee maken we het verschil…’

We vroegen Pauline Terwijn, voorzitter van de Raad van Bestuur van Pantein, hoe zij tegen proeftuin Ruwaard aankijkt:

‘Wij zijn natuurlijk een zorgorganisatie, maar zorg bieden is niet ons doel, het is slechts een middel om er voor te zorgen dat mensen een prettige dag hebben. Zo moeten we naar mensen kijken en ons werk doen. Het mooie aan proeftuin Ruwaard is dat we over de grenzen van organisaties heen kijken. Dat we het huidige systeemdenken mogen loslaten en dat we samen met de bewoner en mensen uit andere organisaties bekijken wat iemand nodig heeft die vastloopt in het dagelijks leven.

Anders kijken, meer bereiken

Door anders en breder naar problemen van wijkbewoners te kijken en de bewoner mede-eigenaar te maken van een plan van aanpak bereiken we soms meer, is de gedachte. Zowel in levensgeluk bij de klant als maatschappelijk rendement. De eerste resultaten zijn veelbelovend; we zien dat het welzijn toeneemt en dat de professionele inzet soms minder kan.

Vrije regelruimte is een voorwaarde

De kracht van anders werken en organiseren in de proeftuin is dat een beroep wordt gedaan op de denkkracht van alle betrokkenen, in het bijzonder van de betrokken wijkbewoner(s). Waar we voor moeten waken is dat succes niet onze valkuil wordt. Moeilijke vraagstukken gaan we in de proeftuin vaker oplossen dankzij de gezamenlijke expertise. Zodra mensen hier een gangbare werkwijze met regels en voorschriften van willen maken, is de kracht van het initiatief voorbij. Daar moeten we voor waken. Ik hoop dat het gedachtegoed van de proeftuin over vijf jaar nog steeds bestaat en dat het breder omarmd is. De vrije regelruimte van professionals is nodig om tot andere oplossingen te komen. De komende tijd zal de wijkverpleegkundige van Pantein casussen aandragen die binnen de proeftuin worden besproken. Ons doel is dat we bijdragen aan een fijne dag van mensen. Dat kan als wijkbewoners een sterk en fijn eigen netwerk hebben en zo weinig mogelijk afhankelijk zijn van instanties. Ik realiseer me dat we deze nieuwe aanpak niet zomaar breed kunnen invoeren. Dat is ook niet de bedoeling.

De Proeftuin is geen bureau of organisatie. Het is een werkwijze tussen professionals in de wijk om een snelle doorbraak te vinden bij lastige vraagstukken. Dat is zeer waardevol!

Artikel geschreven door Olga ten Wolde, hoofd Communicatie Pantein
Foto bovenaan artikel: bewoners Ruwaard in Huis van de wijk
Portretfoto artikel: Pauline Terwijn