image

"Een gezond en vitaal Oss. Dat is onze ambitie."

Interview met Marc Ghering, bestuurder Sport Expertise Centrum

“Wij streven naar een samenleving waarbij sport en bewegen verweven is in alledaagse bezigheden. Het is toegankelijk, dichtbij huis, passend bij de behoefte en voor alle inwoners. Sport en bewegen als doel én als middel.”

“Bewegen heeft een positief effect op de gezondheid en het zorgt voor stappen in de goede richting op maatschappelijk, sociaal en economisch vlak. Een omgeving die uitdaagt tot bewegen is hierbij essentieel. Ondanks dat veel mensen weten dat sport en bewegen gezond is, beweegt bijna de helft van de Nederlanders onvoldoende. Medewerkers van het Sport Expertise Centrum zetten zich binnen de proeftuin en in Wij(k) de Ruwaard in door professionele ondersteuning te bieden in de wijk op het gebied van sport en bewegen in het kader van gezondheid. Daar waar aanbod de afgelopen jaren centraal stond, wordt er nu ingespeeld op de vraag van de bewoners en van de professionals. Met altijd in het achterhoofd de centrale vragen in de nieuwe werkwijze: ‘Wat wil je? Wat kan je zelf? Wat heb je daarvoor nodig?’”

“Over vijf jaar hopen wij dat alle mensen van jong tot oud en van individu tot organisatie, actief en/of passief kunnen genieten van een beweegvriendelijk Ruwaard. We dagen daarbij alle inwoners uit om door middel van bewegen tot een goed en gezond leven te komen. Bewegen is leuk, werkt ontspannend, is goed voor de ontwikkeling en bovendien gezond.”