image

“Niet de systemen zijn veranderd, maar wijzelf”

Harrie Windmüller – bestuurder van BrabantWonen

De visie

“BrabantWonen wil een drijvende kracht zijn achter goed wonen en leven. Daarin trekken we intensief op met onze maatschappelijke partners. Én gaan we meer dan voorheen uit van de mens en zijn leefwereld. We willen onze huurders niet langer lastigvallen met formulierenstromen en verantwoording. Liever zitten we in alle bescheidenheid bij ze aan tafel om met hen te kijken wat kan en wat moet.”

Het inzicht

“Onze professionals en die van onze partners werkten al jaren samen bij het ondersteunen van kwetsbare wijkbewoners. In de praktijk bleken ze tegen allerlei regels en structuren aan te lopen. De domeinen wonen, zorg en welzijn opereerden te veel als gescheiden systemen die ieder hun eigen regelgeving hadden. Die systemen zijn in de loop van de tijd zo groot en krachtig geworden… We zijn voorbijgegaan aan het feit dat júist voor bewoners wonen, zorg en welzijn met elkaar verbonden zijn. Dat ze per definitie in elkaar overlopen.”

De omslag

“Samen met onze partners onderzochten we hoe we die systemen beter op elkaar aan konden laten sluiten. Zodat wij – en vooral onze doelgroepen – geen last meer zouden hebben van regels.  Dat bleek een taaie discussie. Op een gegeven moment zijn we gewoon begonnen. Aan de keukentafel bij mensen thuis. Toen kwamen we erachter: niet de systemen moeten veranderen, maar wijzelf! Het is zoveel beter om vanuit de bewoners te redeneren. Te kijken naar wat precies het probleem is. En bij beslissingen uit te gaan van hun specifieke situatie. Los van regels. In die casuïstiek vind je ook de mooiste inspiratie. Maak je die omslag met elkaar en verander je als partners in dezelfde richting, dan kom je samen een ontzettend eind. Ook binnen de systemen.”

De wijk

“De kracht van Proeftuin Ruwaard is dat we gebruikmaken van alles wat er al is. Bewoners en maatschappelijke partijen vinden en kennen elkaar al. Op die basis bouwen we verder. Het is een voordeel dat de Ruwaard een flink gebied is. Daarmee is het een perfecte proeftuin om met het nieuwe gedachtegoed te experimenteren. We hebben die massa nodig om met budgetten te kunnen schuiven. En om écht te kunnen zien of een andere manier van werken effect heeft.”

De mensen

“Die andere manier van werken vraagt om vertrouwen hebben in elkaar, om andere vaardigheden, om begeleiding en groei. Medewerkers moeten loskomen van de vaste regels en zelf situaties leren beoordelen. Wat is voor deze persoon in deze positie de beste oplossing? Dat is nogal een leerproces. Vergeet niet dat we onze mensen aan de balie tientallen jaren gek hebben gemaakt met regels. Voor de duidelijkheid, dat heeft ook zijn goede kanten. Bureaucratie voorkomt willekeur. Nu het anders gaat, doen we nogal een beroep op onze mensen. Daarom stimuleren we dat medewerkers dilemma’s die zich voordoen open met elkaar bespreken,  zodat ze samen leren hoe ze tot bepaalde afwegingen komen.”

De uitdaging

“Wat hier in de Ruwaard gebeurt, is prachtig. We hebben onze droom op deze wijk kunnen projecteren. Nu willen we ‘m graag verder brengen. Belangrijk is dat we ons realiseren dat de nieuwe werkwijze geen model is dat je zo kunt uitrollen. Per wijk is en blijft het maatwerk.”

De toekomst

“Ik wil maatwerk in een breder perspectief plaatsen. Het gaat niet alleen over de proeftuin, of over een wijk. Veel meer gaat het over een houding, een nieuwe manier van kijken, denken en doen. Dus wat mij betreft bestaat over vijf jaar de proeftuin niet meer. Maatwerk is dan onderdeel van onze cultuur geworden. Ons dagelijks werk.”