De vijf belangrijkste stappen van de Samenwerkwijze:

1. De wijkbewoner is voorzitter van zijn eigen overleg:
Het multidisciplinair overleg (MDO) vindt altijd plaats met de wijkbewoner en bij hem thuis. In het MDO worden alle betrokken partijen uitgenodigd die informatie hebben en/of betrokken zijn bij de hulpvraag van de wijkbewoner.

2. De vraag van de wijkbewoner is het nieuwe aanbod:
Aan de hand van de drie vragen ‘ik wil, ik kan, ik heb nodig’ formuleert de wijkbewoner samen met de betrokken beroepskrachten zijn oplossing.

3. We werken vanuit vertrouwen:
Het besluit over de beste oplossing wordt genomen in het MDO. We handelen vanuit deze gezamenlijke oplossing, realiseren wat we afspreken (of bieden perspectief) binnen zes weken en heffen eventuele belemmeringen op.

4. Het maatschappelijk rendement is wat telt:
Voor iedere oplossing maken we een micro-analyse waarbij het ervaren welbevinden van de wijkbewoner en de maatschappelijke kosten vóór en ná de oplossing in kaart worden gebracht.

5. Begin bij het creëren van randvoorwaarden:
Een goede woonplek, financiële rust, de mogelijkheid om relaties aan te gaan met dierbaren en een zinvolle daginvulling zorgt ervoor dat mensen in veel gevallen weer zelf oplossingen kunnen organiseren.