Hoge opkomst wijkbewoners

themasessie Proeftuin Ruwaard

- 15 January 2018 -

Wijkbewoners en professionals geven plannen 2018 vorm

De eerste themasessie van 2018 ging op dinsdag 9 januari van start in wijkcentrum D’n Iemhof. Meer dan vijftien wijkbewoners en tientallen professionals gingen samen in gesprek om het jaarplan 2018 van de proeftuin verder vorm te geven. De hoge opkomst van wijkbewoners zorgde ervoor dat over ieder thema ook vanuit de inwoners kon worden meegedacht en meegesproken!

In kleine groepjes werden negen thema’s besproken:

  1. Wij(k) de Ruwaard medewerkers en hun rollen
  2. Communicatie Wij(k) de Ruwaard
  3. Werkwijzen wijknetwerk
  4. Aanmeldingsproces
  5. Kennismaken met Wij(k) de Ruwaard
  6. Leerroutes
  7. Effecten metingen
  8. Preventie- en ondersteuningsplan
  9. Locatieontwikkeling voor ontmoeten en activiteiten

Bij alle thema’s zijn de wijkbewoners het uitgangspunt. Al snel werd duidelijk dat wijkbewoners en professionals komend jaar willen werken aan eenvoudige bereikbaarheid en heldere communicatie naar de wijkbewoners. Daarnaast is voor ieder thema een kartrekker aangewezen, die de komende maanden samen met wijkbewoners en professionals het thema verder gaat uitwerken. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 6 maart, van 11.00 tot 13.00 in wijkcentrum D’n Iemhof. Wederom zijn alle betrokkenen uit de wijk welkom!