- 29 March 2018 -

Werkgroep capaciteit wijkverpleging actief

Er is een toenemend tekort aan gekwalificeerde verpleegkundigen en verzorgenden. Begin 2018 kunnen zorgmeldingen voor chronische zorg soms niet in behandeling genomen worden vanwege capaciteitsproblemen. De verwachting is dat de arbeidsmarkt voorlopig niet verder groeit en dat de zorgvraag toeneemt. Om in de wijk Ruwaard de zorg te kunnen blijven bieden die nodig is, is het noodzakelijk om samen te werken en de aanwezige capaciteit optimaal te benutten.

Capaciteit wijkverpleging

In de wijk Ruwaard werken op dit moment teams van verpleegkundigen en verzorgenden (V&V-teams) vanuit meerdere thuiszorgorganisaties. Een aantal daarvan is aangesloten bij Proeftuin Ruwaard (Interzorg thuiszorg, BrabantZorg en Pantein) of overwegen dat te doen (Breederzorg). In de proeftuin is een werkgroep aan de slag gegaan om een voorstel te maken voor het beter benutten van de capaciteit wijkverpleging binnen de wijk Ruwaard. Daarbij houden ze er rekening mee dat met ingang van 1 januari 2019 wordt overgegaan op gebiedsgericht financieren en organiseren van de functie wijkverpleging.

Het is belangrijk om de aanwezig capaciteit optimaal te benutten, in kwalitatieve en kwantitatieve zin. Drie concrete onderwerpen komen daarbij bovendrijven:

  1. Omgaan met professionele alarmering en alarmopvolging
  2. Het omgaan met ongeplande zorg
  3. Benutten, stimuleren en ondersteunen van het zelfzorgvermogen, de zelfstandigheid, de eigen regie en het sociale netwerk van wijkbewoners

Ontwikkeling projectaanvraag

De werkgroep kwam tussen december 2017 en maart 2018 drie keer bij elkaar. Na afloop van de derde bijeenkomst is besloten om de opdracht van de werkgroep meer projectmatig aan te gaan pakken. Daarom bereidt de werkgroep een projectaanvraag bij Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland (VEZN) die wordt ingediend in juni 2018.

Deelnemers werkgroep capaciteit wijkverpleging

  • Hanneke van de Camp, BrabantZorg
  • Marc Cruijsen, Interzorg thuiszorg
  • Marion Duvivier, Breederzorg
  • Marian Fonville, Beter Thuis
  • Franca van Rosmalen, Robuust (programmateam Proeftuin Ruwaard)