- 10 September 2018 -

image

Wat zijn de effecten van de Samenwerkwijze?

Analyse toont positief effect aan op welzijn wijkbewoners en maatschappelijke kosten

De Samenwerkwijze is een methodiek voor het oplossen van vragen van wijkbewoners. Bij deze methodiek staat de vraag van de wijkbewoner centraal – en dus niet het aanbod dat organisaties bieden. In een multidisciplinair overleg (MDO), dat altijd plaatsvindt bij de wijkbewoner thuis, formuleert de wijkbewoner aan de hand van de vragen “ik wil, ik kan, ik heb nodig” samen met de betrokken professionals zijn of haar oplossing, alsof er geen belemmeringen zijn vanuit regels, protocollen of financieringsstromen. Omdat alle betrokken partijen willen weten wat de effecten van deze manier van werken zijn, is binnen Proeftuin Ruwaard op casusniveau een onderzoek uitgevoerd naar het maatschappelijk rendement.

Het maatschappelijk rendement voor individuele casuïstiek wordt gemeten door zogenoemde micro-analyses. Van de ruim 300 casussen die inmiddels volgens de Samenwerkwijze zijn opgepakt, zijn 42 casussen geanalyseerd. Deze micro-analyses laten zien dat de Samenwerkwijze een duurzaam positief effect heeft op zowel het welzijn van wijkbewoners als de maatschappelijke kosten. Uit de analyse van casussen zien we  dat de baten in verschillende domeinen vallen (Wmo, Zvw, Wlz).

Uit de micro-analyses komt naar voren dat het ervaren welbevinden van wijkbewoners in alle casussen stijgt; van gemiddeld een 3,5 naar een 8,3 (gemeten bij 23 wijkbewoners binnen 21 casussen). Uit de herhaalmeting na een half jaar tot een jaar blijkt dat het ervaren welbevinden verder stijgt naar een 8,5 (gemeten bij 9 casussen).

De totale maatschappelijke kosten bij bestaande casussen (32) dalen met € 132.394,-. Uit de herhaalmetingen bij 8 bestaande casussen blijkt dat de totale maatschappelijke kosten na verloop van tijd nog verder dalen. Bij nieuwe casussen (10) zijn de maatschappelijke kosten na het MDO per definitie hoger dan vóór het MDO, aangezien daarvoor nog geen zorg/ondersteuning geboden werd. Door vroegtijdig (relatief goedkopere) zorg en ondersteuning in te zetten, worden echter hogere maatschappelijke kosten bespaard.

Voor meer informatie verwijzen we naar het uitgebreide rapport Rapportage Micro-analyses, het maatschappelijk rendement van de Samenwerkwijze. Of neem contact op met Hanne van Hout via e-mail: h.van.hout@oss.nl.

Download: