- 30 October 2018 -

Van programmateam naar managers als wijkondersteuningsteam

De leersessie op 11 september was gericht op de managers actief in Proeftuin Ruwaard. De nadruk lag op het overdragen van rol en taken van het huidige programmateam naar de managers als wijkondersteuningsteam. Een natuurlijke ontwikkeling, omdat het programmateam een tijdelijke toevoeging is. Frank van Putten, regiomanager Oss bij Brabant Zorg, vatte het mooi samen: “Het programmateam heeft, met overigens de enige juiste en beste bedoelingen, mijn wijk overgenomen. Nu wordt het tijd dat we het zelf gaan doen in de Ruwaard op de manier zoals we het nu met elkaar (wijkbewoners, professionals en managers) hebben ontwikkeld. We willen niet terug naar het oude stramien, we willen de nieuwe werkwijze behouden en samen de wijk dienen op een vernieuwende wijze.”  

In een Worldcafe setting bespraken de managers met elkaar wat hun rol is en hoe ze die vervullen. Hoe willen ze samenwerken op alle niveaus en welke gemeenschappelijke afspraken en spelregels hanteren we daarbij? En tenslotte: wat hebben de managers nodig om dat allemaal voor elkaar te krijgen? Een greep uit de opgaven die zij met elkaar in deze eerste gezamenlijke sessie formuleren: we willen medezeggenschap van informele zorg organiseren, we gaan wijkbewoners betrekken op de wijkthema’s en we blijven actiegericht leren door middel van casuïstiek!  

De volgende leersessie op dinsdag 30 oktober gebruiken de managers om deze lijst met opgaven aan te vullen en uit te werken. 

Bekijk het gehele verslag