- 02 October 2020 -

Update wijkindeling sociale teams aanjagers

De maatwerkaanpak in Ruwaard, ook wel ‘Osse samenwerkwijze’ is uitgebreid naar andere gebieden in Oss. 

Professionals die buiten Ruwaard met de nieuwe werkwijze aan de slag willen, krijgen daarbij hulp van een ‘aanjager’ die per gebied aan de slag gaat. Per wijk wordt samen met professionals en wijkbewoners gekeken welke stappen nodig zijn. Ook als je organisatie niet officieel deelnemer in de proeftuin is, ben je van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen! Meer informatie? Neem dan contact op met de aanjager uit jouw gebied.