- 02 May 2019 -

Succesvolle voorstelling en scholing laaggeletterdheid in de praktijk

Op welke manieren kunnen we samen volwassenen, jongeren en kinderen in de Ruwaard helpen de Nederlandse taal goed te lezen en te schrijven? Die vraag stond centraal tijdens een scholing op dinsdag 19 maart en een voorstelling met nabespreking op maandag 8 april. Theorie werd gecombineerd met praktijk en bewustwording kwam uitgebreid aan bod. Een terugblik.

Scholing 19 maart

Meer dan 40 welzijnswerkers, wijk- en jeugdverpleegkundigen, farmaceutisch consulenten en fysiotherapeuten uit de Ruwaard bezochten de training op 19 maart. Bewustwording, het oefenen met een acteur of het herkennen en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid en de combinatie tussen goede praktijkvoorbeelden en theorie kwamen als meest waardevol uit de evaluatie. De scholing werd verzorgd door Proeftuin Ruwaard, GIDS partners Oss, Taalnetwerk Oss en Stichting Lezen & Schrijven.

Voorstelling 8 april

Ongeveer 35 vrijwilligers, wijkprofessionals en bewoners kwam op maandag 8 april af op de voorstelling, die een vervolg was op een bijeenkomst op 25 maart (zie grijs kader onderin de pagina). Voor in de zaal stond een droogmolen, met vellen papier aan de waslijnen. en daaronder witte boeken. Sofie van den Krommenacker (toneel) en Robert den Hartigh (gitaar) toonden een ontroerende voorstelling. Over een vrouw die als kind geen lezen en schrijven had geleerd. Voor en na schooltijd moest ze werken. Sofie vertelde: “Papier kan je niet oprekken. Maar beschreven papier kan je hoofd oprekken. Eerst was mijn hoofd leeg. Het was of ik blind was en naar de lichtknop zocht. Die lichtknop vond ik. Ik vond iemand aan wie ik het durfde te zeggen. En ik ben mezelf geworden.”

Na de voorstelling gingen de deelnemers in acht groepjes uit elkaar en praatten over een manier om kinderen, jongeren en volwassenen te helpen lezen en schrijven. Vragen die aan bod kwamen:

  • Waar kun je terecht voor hulp bij invullen van formulieren?
  • Voorlezen in de wijk. Hoe en wie?
  • Wijkkookboek maken. Wie heeft recepten?
  • Hoe herken je laaggeletterden, hoe spreek je ze aan?
  • Hoe zorgen we voor ‘duidelijke en eenvoudige geschreven taal naar cliënten en wijkbewoners?
  • De kijksluiter (als bijsluiter bij medicijnen).

Bijeenkomst 25 maart

Op 25 maart gaven Deniz Özkan van de Stichting Lezen & Schrijven samen met Wim Sabel (Taalambassadeur) een eerste les in D’n Iemhof voor vrijwilligers en bewoners van de Ruwaard.

Wim vertelde: “De mensen waar ik werkte wisten niet dat ik niet kon lezen en schrijven. Ik was monteur, en loodgieter, en dat kon ik goed. En voor schrijfwerk had ik hulp van een collega. Maar ja, toen ik 50 jaar was werd ik ontslagen. Alles ging steeds meer met computers. Dat kon ik niet. Maar ik wilde blijven werken.”

Hij leerde de Stichting ABC Leer Mee kennen in Den Bosch. Die geeft taalles aan mensen zoals hij, “laaggeletterden”. Daar is hij heen gegaan. En nu werkt hij mee om die taallessen in de regio bekend te maken. Hij wil dat andere mensen die veel moeite hebben met taal dezelfde kansen krijgen. Want als je eenmaal hebt leren lezen en schrijven heb je meer grip op je leven, raak je je stress kwijt, voel je je gezonder.

Denis en Wim gaven tips hoe je laaggeletterdheid kan herkennen. En ook tips voor eenvoudiger schrijven.