- 04 March 2019 -

Samen werken aan de Samenwerkwijze in heel Oss

De steungroep van Proeftuin Ruwaard vroeg aan Nanny van Dinther, Regisseur Multi Probleemhuishoudens (SKO) bij de gemeente Oss en Martijn Smits, sociaal werker bij ONS welzijn om te kijken hoe ze de Samenwerkwijze konden verbreden in de gemeente Oss. Kennen professionals in Oss de werkwijze en wat hebben zij nodig om dit te gebruiken in hun werk? In dit artikel lees je wat ze hebben gedaan en wat het opleverde.

Rondje langs de ST’s en BJG’s

Nanny: ‘We zijn gestart met een rondje langs de Sociaal Teams (ST’s) en Bureaus Jeugd en Gezin (BJG’s). Om op te halen hoe zij succesvol kunnen werken met de samenwerkwijze, stelden we de vragen die hierbij horen: Wat wil je? Wat kun je? Wat heb je nodig?’

Nanny en Martijn haalden de rode draad uit de gesprekken en wat er per team nodig is. Wat alle teams nodig hebben om volgens de Samenwerkwijze te werken is:

  • Informatie over de Samenwerkwijze;
  • Eén wijkaanjager per wijk;
  • In iedere wijk moeten professionals uit verschillende organisaties kunnen werken in één team.

Professionals uit de Ruwaard vulden dit aan met de volgende adviezen:

  • Start met de grondbeginselen die in de Proeftuin liggen, maar ga niet kopiëren. Kijk open naar wat iedere wijk nodig heeft en wat een goed startpunt zou kunnen zijn.
  • Neem de tijd om het goed te implementeren. Pak de tijd die nodig is en ga niet overhaasten.
  • Start met mensen die willen, de rest komt vanzelf.
  • Neem elkaar mee in de successen die je maakt.

Hoe nu verder?

  • Informatie over de Samenwerkwijze

‘In iedere wijk worden leersessies georganiseerd. Omdat elk team op een andere manier leert, kan de invulling per wijk verschillen. Dit is afhankelijk van wat de professionals nodig hebben. Er kan informatie gedeeld worden over de werkwijze, kunnen professionals elkaar tips geven voor hoe zij het beste een MDO (multidisciplinair overleg) kunnen organiseren of kan gereflecteerd worden op casussen. Alle professionals zijn welkom bij de leersessies, dus ben erbij! Wat nodig is om de leersessies te laten slagen is de tijd en ruimte van eigen organisaties om hier naartoe te gaan.’

Noord-West

Elke eerste dinsdag van de maand • 12.00 tot 13.00 uur

Zuid

Elke laatste dinsdag van de maand • 12.00 tot 13.30 uur

West

Elke even week op dinsdag • 11.00 tot 13.00 uur

  • Eén wijkaanjager per wijk

‘Per wijk is er een wijkaanjager. Zij zijn nu twee maanden aan de slag. De wijkaanjager is aanspreekpunt, ambassadeur, organiseert de leersessies, ondersteunt bij een MDO en informeert collega’s over de samenwerkwijze en neemt hen mee in het proces.’

  • In iedere wijk moeten professionals uit verschillende organisaties kunnen werken in één team.

‘Voor het verbreden van de Samenwerkwijze is het nodig dat alle partners uit het netwerk hun commitment uitspreken. Professionals moeten de ruimte krijgen om vanuit 1 visie, 1 team met verschillende disciplines en 1 werkwijze (de samenwerkwijze) samen te werken. In de leersessies wordt hiernaartoe gewerkt. Bij de leersessies die al langer lopen, zien we hier ook al mooie resultaten van.’

Jeugd

‘In veel gezinnen zijn vragen voor zowel ouders als kinderen. Ook bij jeugdvragen is de samenwerkwijze dé manier om samen verder te komen. In de jeugdzorg staat de samenwerkwijze alleen nog in de kinderschoenen. Er liggen genoeg uitdagingen, dus we gaan samen met alle betrokken partijen aan de slag om deze ontwikkeling in gang te zetten.’

‘Het is toch fantastisch om zonder bureaucratie te kunnen doen wat nog is? Op basis van de vragen: wat wil je, wat kun je, wat heb je nodig? Is dit de beste oplossing?

Ja? Dan gaan we er samen voor!’

Vragen?

Heb je vragen over hoe we willen samenwerken in het Sociaal Domein? Bijvoorbeeld over wat het precies is of hoe jij dit in jouw werk (meer) kan doen? Neem dan contact op met Nanny van Dinther, n.van.dinther@oss.nl of Martijn Smits, martijn.smits@ons-welzijn.nl.

Bron: gemeente Oss