- 22 May 2018 -

Samen laaggeletterdheid aanpakken

Uit het wijkprofiel van de Ruwaard komt naar voren dat laaggeletterdheid veel voorkomt. Tijdens de samenwerkingssessie van 22 maart is dit thema benoemd als een belangrijk speerpunt om samen op te pakken. Tevens is de afspraak gemaakt om een scholing te organiseren waaraan alle professionals in de wijk Ruwaard deel kunnen nemen.

Inmiddels is er een eerste overleg geweest tussen een aantal leden van de werkgroep ‘preventieve aanpak wijk Ruwaard’ en het Taalhuis. Dit resulteerde in een eerste opzet voor een wijkgerichte plan van aanpak.

Het streven is om in het najaar een scholing voor professionals te organiseren, samen met het Taalhuis en Pharos. Deze scholing is de aftrap van een proces waarin we laaggeletterdheid meer programmatisch onder de aandacht van professionals gaan brengen en waarin praktische handvatten worden aangeboden. Handvatten die helpend zijn in de communicatie met laaggeletterden.

Uiteraard hanteren we ook in dit proces de proeftuin-aanpak, waarbij de wensen van de laaggeletterden als uitgangspunt dienen. De doelgroep laaggeletterden wordt nadrukkelijk betrokken bij de aanpak van dit thema.