- 15 November 2019 -

Ruwaard in gesprek ‘geslaagde oefening’

Tussen de 30 en 50 mensen kwamen speciaal voor de informatiemarkt op 27 oktober naar kinderboerderij de Elzenhoek. In totaal kwamen 750 bezoekers naar de kinderboerderij. De opzet van de ‘markt’ was erop gericht om in gesprek te gaan met de bezoekers van de kinderboerderij en om niet het aanbod van de verschillende partijen te promoten. Voor een belangrijk deel is deze opzet ook geslaagd: er vonden mooie gesprekken plaats met de bezoekers.

De belangrijkste les uit dit mooie initiatief: we moeten met elkaar nadenken over een goede manier om met wijkbewoners in gesprek te komen over lastige thema’s als laaggeletterdheid, armoede, schuldhulpverlening en mantelzorg. Dit vraagt een andere aanpak dan achter een kraampje gaan staan met mooi foldermateriaal.

We hebben de ambitie om eind 2020 met alle wijkbewoners van Ruwaard te hebben gesproken over hun ervaringen en wensen ten aanzien van het wonen en leven in de Ruwaard: wat is volgens hen belangrijk om deze wijk vitaler en gezonder te maken? Binnen de werkgroep preventie wordt erover nagedacht wat manieren zouden kunnen zijn om deze ambitie te realiseren. Het initiatief van 27 oktober wordt gezien zien als een eerste geslaagde oefening.

Kartrekkers Peter Krop en Marc Megens kregen veel lof van de deelnemers én van de bezoekers: het zag er allemaal heel verzorgd uit. Het prachtige weer (wat was het koud in de ochtend!) droeg zeker bij aan een mooie opkomst.