- 09 December 2019 -

Reflectiebijeenkomst Samenwerkwijze Jeugd 14 november

Na de kick-off in juni zijn professionals aan de slag gegaan met de samenwerkwijze binnen jeugd. We hadden afgesproken om de eerste ervaringen op te halen en te kijken wat goed gaat en wat nog niet goed gaat, zodat we daarvan kunnen leren en doorontwikkelen.

Doel van deze ochtend is: ervaringen met de samenwerkwijze binnen het jeugddomein delen en ophalen wat nodig is om verder te gaan.

We zijn gestart met de praktijk. Collega’s vertelden over de ervaringen in de casus die ze hebben opgepakt. Een aantal ervaringen van de initiatiefnemers;

 • Plan heeft geholpen om nieuw perspectief op de casus te krijgen en de inwoner aan het denken te zetten.
 • Organisatie en mobilisatie van partijen voor MDO ging heel soepel
 • Positieve ervaringen in samenwerking met collega’s.

Vervolgens zijn de aanwezigen opgedeeld in twee groepen. De ene groep bestaat uit professionals die al gewerkt hebben met de samenwerkwijze en de andere groep heeft dit nog niet gedaan.

Doel hierbij was om zoveel mogelijk informatie op te halen ‘wat maakt dat je nog niet met de samenwerkwijze aan de slag bent gegaan’? Wat ging goed, en wat heb je nodig?

Wat hebben we opgehaald?

Stappen gezet:

 • Het plan voor de samenwerkwijze wordt gebruikt, het is nuttig en helpt goed bij het ophalen van de informatie om oplossingsgericht te werken.
 • Verschillende collega’s van verschillende organisaties zijn aan de slag gegaan met het samenwerkplan en hebben vaak een MDO georganiseerd of bijgewoond ter consultatie.

Wat leverde het werken via de samenwerkwijze op?

 • De burgers waren positief over de samenwerkwijze. Het voelde als hun plan en zij voelden zich serieus genomen, doordat de professionals hierin op hun verzoek meedachten.
 • De eerste MDO’s zijn net geweest, dus duurzame resultaten weten we nog niet, maar tijdens het MDO kwamen we snel tot concrete acties, afspraken wie wat doet en wie waar de regie over heeft.
 • De vragen: ‘wat wil ik, wat kan ik wat heb ik nodig?’ zijn heel nuttig om meer inzicht te krijgen. Deze vragen willen we blijven gebruiken.
 • Het verbindt de organisaties meer aan elkaar, zodat we tot een gezamenlijk plan komen.

Wat hield je tegen om met een casus aan de slag te gaan?

 • Financiering sluit niet aan. Daardoor is het voor verschillende partijen onaantrekkelijk om deel te nemen aan de MDO’s.
 • De methodiek van de samenwerkwijze is de zoveelste die in de organisaties wordt geïntroduceerd. Er zijn al veel verschillende manieren om samen te werken, nu komt er weer iets bij. Professionals hebben het gevoel ‘dit doen we toch al’, dus ze voelen geen noodzaak om anders te gaan werken.
 • De werkdruk is al hoog. Het kost tijd om je te verdiepen in een nieuwe manier van werken en soms zit dat er niet in.
 • In sommige gevallen moeilijk om de veiligheid te waarborgen. De vraag van de burger moet centraal staan, maar soms botst dat met wat professionals inschatten rondom bijvoorbeeld veiligheid.
 • Onduidelijk waar de verantwoordelijkheid ligt als een casus via de samenwerkwijze wordt opgepakt. Voor SKJ geregistreerde hulpverleners mogelijk een belangrijke factor. Wanneer afspraken gemaakt in het MDO verkeerd uitpakken, kan tegen degene met een SKJ registratie persoonlijk een klacht worden ingediend.

Wat heb je nodig om aan de slag te gaan:

 • Meer bekendheid van en voor de verschillende organisaties. Kunnen we dit op de ‘overlegtafel Jeugd’ bespreken?
 • Samenwerkwijze moet nieuwe wijze worden. Met prioriteit boven andere routes / werkwijzen op regionaal niveau.
 • Tijd om te leren werken met de methodiek.
 • Er wordt gewerkt met verschillende plannen, soms moeten professionals wel 3 plannen invullen. Als dit plan gedragen wordt door de eigen organisatie en doorgevoerd wordt in de eigen plannen en rapportage dan is dit efficiënter.
 • Iedere organisatie heeft een eigen ambassadeur nodig die collega’s kan ondersteunen en de organisatie intern ‘samenwerkwijze proof’ maken.
 • Alle lagen van de organisaties zouden moeten werken via de Samenwerkwijze zodat het overal gedragen wordt.
image

Afsluiting

Als laatste volgde er een gezamenlijke afsluiting waarin de bevindingen van de twee groepen besproken zijn. Ook sprak Jeroen Rovers namens ONS welzijn een afsluitende woorden. ‘’We hebben veel kunnen leren in deze bijeenkomst. De praktijkverhalen zijn nodig om als managers en bestuurders aan te kunnen sluiten bij wat nodig is in de praktijk.  Oproep om vooral het enthousiasme over de samenwerkwijze te delen met andere collega’s’’.