- 04 April 2019 -

Pharos publicatie aansluiting huisartsen op zorgbehoefte Turkse vrouwen

Diabetes, overgewicht, psychosociale klachten. Maar ook laaggeletterdheid, gebrekkige gezondheidsvaardigheden en een lage sociaaleconomische status: Turkse vrouwen uit de wijk Ruwaard hebben vaak een slechte uitgangspositie om goed mee te kunnen draaien in de samenleving. En omdat het lang duurt voordat er actie komt, worden die problemen ook nog eens erger dan nodig is en lopen de zorgkosten op.

Hoe kun je beter aansluiten op de zorgbehoefte van Turkse vrouwen? Dat wilden de huisartsen van Ruwaard graag weten en zo ontstond het initiatief voor dialoogbijeenkomsten, georganiseerd door samenwerkingsverband De Proeftuin Ruwaard en GIDS gemeente Oss. Pharos ontwikkelde er een publicatie over.