- 10 March 2018 -

Periodieke leersessie Anders denken, doen en organiseren

Voor professionals en managers

Iedere zeven tot acht weken vindt een leersessie plaats voor zowel professionals als managers van in Proeftuin Ruwaard deelnemende organisaties. In deze periodieke leersessies maken we met professionals, managers en waar mogelijk betrokken wijkbewoners, een stap in de ontwikkeling van de proeftuin.

Soms door anders te denken: dan staan we stil bij wat er goed gaat, wat nog lastig is en formuleren we gezamenlijk de opgave voor de komende periode. Dit deden we bijvoorbeeld bij de laatste leersessie op 6 maart 2018. Soms door anders te doen: door iets in de praktijk te brengen wat we nog niet gewend zijn en daarvan te leren. Zoals in de leersessie waarin we de samenwerkwijze met elkaar hebben ontwikkeld. En soms gaat het juist over anders organiseren: door samen uit te denken hoe onszelf te organiseren zodat we in de wijk kunnen doen wat nodig is. Een voorbeeld daarvan is de leersessie van januari 2018.

Iedere twee weken treffen professionals uit het wijknetwerk elkaar ook in de reguliere leersessies. Professionals maken kennis met elkaar, leren over de samenwerkwijze voor casuïstiek en stemmen af over alles wat er speelt in de wijk. Locatie: D’n Iemhof. Tijd: alle even weken van 11.00 tot 13.00 uur.

Leersessies 2018

Voor het komende jaar zijn de periodieke leersessies Anders denken, doen en organiseren met professionals en managers al gepland:

  • 17 april
  • 5 juni
  • 11 september
  • 30 oktober
  • 18 december

Alle bijeenkomsten vinden plaats van 11.00 tot 13.00 uur in D’n Iemhof.

Mocht je een onderwerp hebben dat je graag voor één van deze sessies zou willen agenderen, laat het dan vooral weten! Je kunt dan contact opnemen met Susanne Smits of iemand anders van het programmateam.