Duik in de Leergeschiedenis van Proeftuin Ruwaard

De samenwerking binnen Proeftuin Ruwaard is vernieuwend en wordt als succesvol ervaren. Om onze ervaringen te delen, ontwikkelden we de paper ‘leergeschiedenis Proeftuin Ruwaard’. Waarin u wordt meegenomen in de stappen die het afgelopen jaar zijn gezet binnen de samenwerking.

De diverse organisaties binnen de samenwerking in de Osse wijk Ruwaard hebben een droom voor de toekomst: “Ruwaard is een vitale wijk waar bewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren.” Het bereiken van die droom vraagt bij wijkbewoners, professionals, management, bestuurders en financiers om een gedragsverandering: ‘anders te denken, doen en organiseren’ binnen en tussen deelnemende organisaties en in samenspraak met wijkbewoners. Dit betekent eveneens nieuwe werkwijzen, structuren en cultuur in het sociale domein.

Gekozen is voor actieleren aan de hand van casuïstiek om te komen tot de gewenste veranderingen. In allerlei bijeenkomsten, sessies en overleggen hebben we expliciet stil gestaan bij het leerproces. Juist dit gezamenlijke leren leidt tot een verdieping en verandering in het denken, doen en organiseren. Dit noemen we ‘de leergeschiedenis van Proeftuin Ruwaard’. Download hem direct!

Laatste nieuws

26-04-2017

Duik in de Leergeschiedenis van Proeftuin Ruwaard

De samenwerking binnen Proeftuin Ruwaard is vernieuwend en wordt als succesvol ervaren. Om onze ervaringen te delen, ontwikkelden we de paper ‘leergeschiedenis Proeftuin Ruwaard’.

24-04-2017

​“Zo ‘logisch’ en toch zo vernieuwend!”

Proeftuin Ruwaard werd op donderdag 19 april gepresenteerd tijdens het afsluitende ‘In voor Zorg-congres’. In een inspirerende bijeenkomst vertelden wijkbewoners en professionals over hun ervaring met de casuïstiekaanpak in de proeftuin.

08-03-2017

Bewoners echt aan zet, wat betekent dat voor organisaties?

Op 15 februari 2017 organiseerde Proeftuin Ruwaard wederom een werkconferentie om met elkaar de opgedane kennis en ervaringen te delen.

09-12-2016

Huis van de Wijk geopend

In de Coornhertstraat 3 in Oss is woensdagmiddag 7 december 2016 het Huis van de Wijk officieel geopend. Veel buurtbewoners waren daarbij aanwezig.

05-12-2016

Iedere organisatie heeft nu vast aanspreekpunt Proeftuin Ruwaard

In de leersessie van 10 oktober 2016 stond de nieuwe ‘vaste leergroep professionals’ centraal. Deze groep is vanaf 1 januari 2017 de ambassadeur van Proeftuin Ruwaard voor de eigen organisaties.

21-10-2016

Congres De Eerstelijn Transformeert naar… populatiegerichte zorg

Proeftuin Ruwaard verzorgt workshop tijdens het jaarlijkse congres van het Jan van Es Instituut op 4 november in Almere.

28-09-2016

Goede resultaten door directe betrokkenheid van de inwoner in de casuïstiekaanpak

Deelnemers van Proeftuin Ruwaard zijn enthousiast over de gekozen werkwijze binnen de samenwerking. Dat blijkt uit de tweede leersessie die op 5 september 2016 plaatsvond.

19-07-2016

Leersessies anders denken, doen en organiseren: constructief en to the point

Op maandag 27 juni vond de eerste leersessie plaats. Een bijeenkomst waarbij professionals en managers van de deelnemende organisaties van Proeftuin Ruwaard op basis van eigen casussen met elkaar in gesprek gaan.

02-06-2016

Aan de slag met anders denken, doen en organiseren

Tijdens een werkconferentie op 18 mei ervoeren bestuurders, managers en professionals wat anders denken, doen en organiseren voor hen en hun cliënten betekent.