Laatste nieuws

Bekijk:

22-05-2018

Samen laaggeletterdheid aanpakken

Uit het wijkprofiel van de Ruwaard komt naar voren dat laaggeletterdheid veel voorkomt. Tijdens de samenwerkingssessie van 22 maart is dit thema benoemd als een belangrijk speerpunt om samen op te pakken. De eerste stappen naar invulling van plan van aanpak zijn gezet.

15-05-2018

Officiële opening wandelroute Hartje Ruwaard druk bezocht

Woensdag 9 mei was het gezellige en drukke bedoening in het Elzeneindpark in wijk de Ruwaard. Het prachtige weer had er aan bij gedragen dat er veel wijkbewoners aanwezig waren bij de officiële opening van de interactieve wandelroute Hartje Ruwaard door wethouder Van der Ven.

10-05-2018

Diabetes challenge 2018 in Ruwaard

Op 9 mei is in de wijk Ruwaard de Nationale Diabetes Challenge  (NDC) 2018 gestart. Tot 31 mei kunnen wijkbewoners zich aanmelden. Via deze challenge werken mensen met diabetes, samen met hun zorgverlener, aan hun gezondheid. Hoe? Door te gaan wandelen.

03-05-2018

Wethouder Van de Ven opent wandelroute Hartje Ruwaard

Wethouder Van de Ven opent woensdag 9 mei de wandelroute Hartje Ruwaard. Deze route is ontstaan in samenwerking met de bewoners uit de wijk Ruwaard, het Sport Expertise Centrum, GGD, Brabant Zorg en Proeftuin Ruwaard.

22-04-2018

Draagvlak voor pilot digitale zelfhulpprogramma’s in de wijk

Op donderdag 19 april vond in en voor de wijk Ruwaard een brainstormbijeenkomst plaats over de inzet van preventieve ehealth modules. De opkomst vanuit bewoners en professionals was groot en draagvlak leidt tot vervolgstappen.

29-03-2018

Werkgroep capaciteit wijkverpleging actief

Er is een toenemend tekort aan gekwalificeerde verpleegkundigen en verzorgenden. In de proeftuin is een werkgroep actief om een voorstel te maken voor het beter benutten van de capaciteit wijkverpleging binnen de wijk Ruwaard.

26-03-2018

Huis van de Wijk verbetert positieve gezondheid wijkbewoners

Uit onderzoek blijkt dat deelnemers aan de activiteiten van het Huis van de Wijk het gevoel hebbendat ze meer ondernemen met andere mensen, dat hun kwaliteit van leven verbetert en ervaren meer zingeving.

25-03-2018

Succesvolle samenwerkingssessie preventie in de Ruwaard

Verbinding leggen tussen de eerstelijns gezondheidszorg, de publieke gezondheidszorg en het sociale domein op het gebied van preventie. Dat was het doel van de samenwerkingssessie.

24-03-2018

Onderzoek effect proeftuinwerkwijze

Werkt de werkwijze die we binnen de proeftuin ontwikkelen echt? Dat onderzoekt trainee Hanne van Hout door het maken van micro-analyses.