Laatste nieuws

22-04-2018

Draagvlak voor pilot digitale zelfhulpprogramma’s in de wijk

Op donderdag 19 april vond in en voor de wijk Ruwaard een brainstormbijeenkomst plaats over de inzet van preventieve ehealth modules. De opkomst vanuit bewoners en professionals was groot en draagvlak leidt tot vervolgstappen.

29-03-2018

Werkgroep capaciteit wijkverpleging actief

Er is een toenemend tekort aan gekwalificeerde verpleegkundigen en verzorgenden. In de proeftuin is een werkgroep actief om een voorstel te maken voor het beter benutten van de capaciteit wijkverpleging binnen de wijk Ruwaard.

26-03-2018

Huis van de Wijk verbetert positieve gezondheid wijkbewoners

Uit onderzoek blijkt dat deelnemers aan de activiteiten van het Huis van de Wijk het gevoel hebbendat ze meer ondernemen met andere mensen, dat hun kwaliteit van leven verbetert en ervaren meer zingeving.

25-03-2018

Succesvolle samenwerkingssessie preventie in de Ruwaard

Verbinding leggen tussen de eerstelijns gezondheidszorg, de publieke gezondheidszorg en het sociale domein op het gebied van preventie. Dat was het doel van de samenwerkingssessie.

24-03-2018

Onderzoek effect proeftuinwerkwijze

Werkt de werkwijze die we binnen de proeftuin ontwikkelen echt? Dat onderzoekt trainee Hanne van Hout door het maken van micro-analyses.

22-03-2018

Samenwerking huisartsen en wijkbewoners met (Turkse) migratie-achtergrond biedt kans voor verbetering

Verbeteringen in de huisartsenzorg aan wijkbewoners met een (Turkse) migratie-achtergrond zijn nodig én mogelijk. Dat blijkt uit een analyse.

10-03-2018

Periodieke leersessie Anders denken, doen en organiseren voor professionals en managers

Iedere zeven tot acht weken vindt een leersessie plaats voor zowel professionals als managers van in Proeftuin Ruwaard deelnemende organisaties.

09-03-2018

Idee voor activiteiten in de wijk? Maak gebruik van de leergemeenschap!

In de Ruwaard is een leergemeenschap actief van studenten die graag helpen bij het uitdenken van ideeën en het opstarten van nieuwe activiteiten in de wijk.

08-03-2018

Hoe halen we nóg meer uit 2018 dan uit 2017? Verslag leersessie 6 maart 2018

Wat hebben we bereikt in 2017 en wat willen we in 2018 nog bereiken? Die vragen stonden centraal op dinsdag 6 maart tijdens de leersessie van Proeftuin Ruwaard met wijkbewoners, professionals en managers.