Laatste nieuws

11-09-2018

Gratis oogmetingen biedt meer dan beter zien

Begin september waren er gratis oogmetingen in Ons Huis van de Wijk. Dit leverde meer op dan alleen beter zien.

10-09-2018

Wat zijn de effecten van de Samenwerkwijze?

Van de ruim 300 casussen die inmiddels volgens de Samenwerkwijze zijn opgepakt, zijn 42 casussen geanalyseerd. Deze micro-analyses laten zien dat de Samenwerkwijze een duurzaam positief effect heeft op zowel het welzijn van wijkbewoners als de maatschappelijke kosten.

25-06-2018

JIJ! Advies en Coaching: nieuwe samenwerkingspartner binnen Proeftuin Ruwaard

Mirjam Langenhuijzen: “Al snel kwamen we tot de conclusie dat onze denk- en werkwijze nauw aansluit bij die van de proeftuin Ruwaard. Deze samenwerking maken we dan ook graag officieel.”

20-06-2018

Leersessie 5 juni: managers centraal

De leersessie op 5 juni 2018 was speciaal gericht op de opgave van de managers die betrokken zijn bij de Proeftuin Ruwaard. Immers, voor managers vraagt het werken vanuit de visie en werkwijze van de Proeftuin Ruwaard ook een nieuwe invulling van hun rol.

12-06-2018

Hij is uit! Onze leergeschiedenis: Groot denken, klein beginnen

Wat hebben we geleerd het afgelopen jaar…Dit is beschreven in de leergeschiedenis Groot denken, Klein beginnen.

24-05-2018

Proeftuin Ruwaard benoemd als goed voorbeeld in landelijk actieplan VWS

Het ministerie van VWS heeft samen met diverse partijen uit de sector het actieplan (Ont)Regel de Zorg opgesteld. I

24-05-2018

Internationale delegatie naar Ruwaard

Op 22 mei waren naar liefst 17 internationale deelnemers van het 18th International Conference on Integrated Care afgereisd naar Ruwaard.

22-05-2018

Samen laaggeletterdheid aanpakken

Uit het wijkprofiel van de Ruwaard komt naar voren dat laaggeletterdheid veel voorkomt. Tijdens de samenwerkingssessie van 22 maart is dit thema benoemd als een belangrijk speerpunt om samen op te pakken. De eerste stappen naar invulling van plan van aanpak zijn gezet.

15-05-2018

Officiële opening wandelroute Hartje Ruwaard druk bezocht

Woensdag 9 mei was het gezellige en drukke bedoening in het Elzeneindpark in wijk de Ruwaard. Het prachtige weer had er aan bij gedragen dat er veel wijkbewoners aanwezig waren bij de officiële opening van de interactieve wandelroute Hartje Ruwaard door wethouder Van der Ven.