Laatste nieuws

04-04-2019

Publicatie aansluiting huisartsen op zorgbehoefte Turkse vrouwen

Hoe kun je beter aansluiten op de zorgbehoefte van Turkse vrouwen? Dat wilden de huisartsen van Ruwaard graag weten en zo ontstond het initiatief voor dialoogbijeenkomsten.

04-03-2019

Samen werken aan de Samenwerkwijze in heel Oss

Nanny van Dinther en Martijn Smits bekeken hoe ze de Samenwerkwijze konden verbreden in de gemeente Oss. Kennen professionals in Oss de werkwijze en wat hebben zij nodig om dit te gebruiken in hun werk? In dit artikel lees je wat ze hebben gedaan en wat het opleverde.

05-02-2019

Wijkbewoners aan de slag: ‘Wat we nodig hebben, gaan we regelen’

Anton Mulders startte in januari een nieuw initiatief: ‘Ik wil het weten!’ Iedere vrijdagochtend zoekt hij samen met andere wijkbewoners het antwoord op praktische en zinvolle vragen.

05-02-2019

Update experiment gezamenlijk wijkbudget

De stijgende zorgvraag in de toekomst opvangen door te werken vanuit één gezamenlijk wijkbudget. Proeftuin Ruwaard experimenteert sinds begin 2018 met deze aanpak. Hoe ziet die aanpak er precies uit? Wat betekent dit in de praktijk?

14-12-2018

Verhalen delen over ‘werken met eigen ervaring’

Een enthousiaste club mensen kwam op 13 november 2018 bij elkaar in Ons Huis van de Wijk om samen verhalen te delen over ‘werken met eigen ervaring’.

15-11-2018

Osse samenwerkwijze breidt uit naar andere wijken

De unieke maatwerkaanpak in Ruwaard, ook wel ‘Osse samenwerkwijze’ wordt uitgebreid naar andere gebieden in Oss. Dat heeft de steungroep van Proeftuin Ruwaard in september besloten.

15-11-2018

Verbetering communicatie met en voor wijkbewoners

Diverse initiatieven en projecten in de wijk zijn bezig met het (verbeteren van) communicatie met en voor wijkbewoners. Veel voorkomende vragen hebben we gebundeld en in één onderzoek weggezet.

13-11-2018

Goede opkomst voorlichting diabetes voor vrouwen met Turkse migratie-achtergrond

Speciaal voor vrouwen met een Turkse migratie-achtergrond uit de Ruwaard, die suikerziekte hebben of zorgen voor iemand met suikerziekte, vinden vijf bijeenkomsten plaats.

08-11-2018

Publicatie maatschappelijke opbrengsten van Ons Huis van de Wijk

Wat zijn de maatschappelijke opbrengsten van Ons Huis van de Wijk? Al vanaf de start in 2016 doen we onderzoek naar de effecten van dit initiatief.