Laatste nieuws

Bekijk:

03-06-2019

Deelname Interzorg aan financieel experiment Proeftuin Ruwaard stopt

Interzorg stopt met experiment Proeftuin Ruwaard: “De werkwijze, samenwerking en relaties die we in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld en opgebouwd, blijven we in de toekomst inzetten.”

19-05-2019

Vervolg zorg en begeleiding bij COPD en chronisch hartfalen

Voor de kwaliteit van leven van mensen met COPD en chronisch hartfalen waarbij geen op genezing gerichte behandeling meer mogelijk is, is ondersteuning op andere vlakken dan het medisch domein minstens zo belangrijk. Zo kan het sociaal domein een uiterst belangrijke rol spelen.

19-05-2019

Update verbreding Samenwerkwijze Oss

De Samenwerkwijze breidt uit naar andere wijken in Oss. Een update van wijkaanjager Nanny van Dinther. Naar goed voorbeeld van de Ruwaard worden nu in de andere wijken ook leersessies opgezet. In deze sessies maken betrokkenen kennis met elkaar en leren zij samen wat deze werkwijze inhoudt.

02-05-2019

Succesvolle voorstelling en scholing laaggeletterdheid in de praktijk

Op welke manieren kunnen we samen volwassenen, jongeren en kinderen in de Ruwaard helpen de Nederlandse taal goed te lezen en te schrijven? Die vraag stond centraal tijdens een scholing en een voorstelling.

04-04-2019

Publicatie aansluiting huisartsen op zorgbehoefte Turkse vrouwen

Hoe kun je beter aansluiten op de zorgbehoefte van Turkse vrouwen? Dat wilden de huisartsen van Ruwaard graag weten en zo ontstond het initiatief voor dialoogbijeenkomsten.

04-03-2019

Samen werken aan de Samenwerkwijze in heel Oss

Nanny van Dinther en Martijn Smits bekeken hoe ze de Samenwerkwijze konden verbreden in de gemeente Oss. Kennen professionals in Oss de werkwijze en wat hebben zij nodig om dit te gebruiken in hun werk? In dit artikel lees je wat ze hebben gedaan en wat het opleverde.

05-02-2019

Wijkbewoners aan de slag: ‘Wat we nodig hebben, gaan we regelen’

Anton Mulders startte in januari een nieuw initiatief: ‘Ik wil het weten!’ Iedere vrijdagochtend zoekt hij samen met andere wijkbewoners het antwoord op praktische en zinvolle vragen.

05-02-2019

Update experiment gezamenlijk wijkbudget

De stijgende zorgvraag in de toekomst opvangen door te werken vanuit één gezamenlijk wijkbudget. Proeftuin Ruwaard experimenteert sinds begin 2018 met deze aanpak. Hoe ziet die aanpak er precies uit? Wat betekent dit in de praktijk?

14-12-2018

Verhalen delen over ‘werken met eigen ervaring’

Een enthousiaste club mensen kwam op 13 november 2018 bij elkaar in Ons Huis van de Wijk om samen verhalen te delen over ‘werken met eigen ervaring’.