Laatste nieuws

10-09-2018

Wat zijn de effecten van de Samenwerkwijze?

Van de ruim 300 casussen die inmiddels volgens de Samenwerkwijze zijn opgepakt, zijn 42 casussen geanalyseerd. Deze micro-analyses laten zien dat de Samenwerkwijze een duurzaam positief effect heeft op zowel het welzijn van wijkbewoners als de maatschappelijke kosten.

25-06-2018

JIJ! Advies en Coaching: nieuwe samenwerkingspartner binnen Proeftuin Ruwaard

Mirjam Langenhuijzen: “Al snel kwamen we tot de conclusie dat onze denk- en werkwijze nauw aansluit bij die van de proeftuin Ruwaard. Deze samenwerking maken we dan ook graag officieel.”

20-06-2018

Leersessie 5 juni: managers centraal

De leersessie op 5 juni 2018 was speciaal gericht op de opgave van de managers die betrokken zijn bij de Proeftuin Ruwaard. Immers, voor managers vraagt het werken vanuit de visie en werkwijze van de Proeftuin Ruwaard ook een nieuwe invulling van hun rol.

12-06-2018

Hij is uit! Onze leergeschiedenis: Groot denken, klein beginnen

Wat hebben we geleerd het afgelopen jaar…Dit is beschreven in de leergeschiedenis Groot denken, Klein beginnen.

24-05-2018

Proeftuin Ruwaard benoemd als goed voorbeeld in landelijk actieplan VWS

Het ministerie van VWS heeft samen met diverse partijen uit de sector het actieplan (Ont)Regel de Zorg opgesteld. I

24-05-2018

Internationale delegatie naar Ruwaard

Op 22 mei waren naar liefst 17 internationale deelnemers van het 18th International Conference on Integrated Care afgereisd naar Ruwaard.

22-05-2018

Samen laaggeletterdheid aanpakken

Uit het wijkprofiel van de Ruwaard komt naar voren dat laaggeletterdheid veel voorkomt. Tijdens de samenwerkingssessie van 22 maart is dit thema benoemd als een belangrijk speerpunt om samen op te pakken. De eerste stappen naar invulling van plan van aanpak zijn gezet.

15-05-2018

Officiële opening wandelroute Hartje Ruwaard druk bezocht

Woensdag 9 mei was het gezellige en drukke bedoening in het Elzeneindpark in wijk de Ruwaard. Het prachtige weer had er aan bij gedragen dat er veel wijkbewoners aanwezig waren bij de officiële opening van de interactieve wandelroute Hartje Ruwaard door wethouder Van der Ven.

10-05-2018

Diabetes challenge 2018 in Ruwaard

Op 9 mei is in de wijk Ruwaard de Nationale Diabetes Challenge  (NDC) 2018 gestart. Tot 31 mei kunnen wijkbewoners zich aanmelden. Via deze challenge werken mensen met diabetes, samen met hun zorgverlener, aan hun gezondheid. Hoe? Door te gaan wandelen.

03-05-2018

Wethouder Van de Ven opent wandelroute Hartje Ruwaard

Wethouder Van de Ven opent woensdag 9 mei de wandelroute Hartje Ruwaard. Deze route is ontstaan in samenwerking met de bewoners uit de wijk Ruwaard, het Sport Expertise Centrum, GGD, Brabant Zorg en Proeftuin Ruwaard.

22-04-2018

Draagvlak voor pilot digitale zelfhulpprogramma’s in de wijk

Op donderdag 19 april vond in en voor de wijk Ruwaard een brainstormbijeenkomst plaats over de inzet van preventieve ehealth modules. De opkomst vanuit bewoners en professionals was groot en draagvlak leidt tot vervolgstappen.

29-03-2018

Werkgroep capaciteit wijkverpleging actief

Er is een toenemend tekort aan gekwalificeerde verpleegkundigen en verzorgenden. In de proeftuin is een werkgroep actief om een voorstel te maken voor het beter benutten van de capaciteit wijkverpleging binnen de wijk Ruwaard.