Laatste nieuws

Bekijk:

01-10-2019

Managers aan zet: ‘Ook wij moeten ruimte maken om te doen wat nodig is’

“Professionals hebben al geleerd om vrijer in hun organisatie te staan. Dat moeten wij ook leren, zodat we echt tot andere oplossingen komen.”

27-09-2019

Update verbreding Samenwerkwijze Oss

“We weten niet wat het resultaat zal zijn en waar we terecht komen. Maar de reis naar dat punt is – doordat we in actie komen, ervaren, leren, bijstellen en weer doorgaan – een mooi avontuur.”

27-09-2019

Onderzoeksresultaten: ‘samenwerking zeer waardevol’

De ontwikkelde samenwerking tussen professionals binnen de proeftuin wordt als zeer waardevol wordt ervaren: 85% is van mening dat zij door deze samenwerking een betere kwaliteit en dienstverlening levert.

27-09-2019

Themasessie professionals: collectivisering

Professionals gingen specifiek in het onderwerp collectivisering, waaruit vijf thema’s kwamen: hand- en spandiensten, jongvolwassenen -18/18+, eenzaamheid, preventie en borgen van kwaliteit.

27-09-2019

Blog: verbreding Samenwerkwijze vanuit het GGZ-perspectief

Ook vanuit het perspectief van de geestelijke gezondheidszorg is een diepgaande verandering en vernieuwing ingezet, waarbij geestelijke gezondheidszorg dichtbij de burger meer en meer gemeengoed wordt.

15-09-2019

Eerste jaarlijkse evaluatie financieel experiment Proeftuin Ruwaard

De steungroep van Proeftuin Ruwaard heeft, voor zover nu al mogelijk, effecten en inzet van het wijkbudget 2018 gemonitord en geëvalueerd.

12-09-2019

Breng jij Stoptober onder de aandacht in Ruwaard?

In het kader van de wijkpreventie aanpak van Proeftuin Ruwaard vinden we het belangrijk om wijkbewoners bewust te maken van de Stoptober campagne.

12-09-2019

De politie in de proeftuin? Wijkagenten vertellen over het hoe, waarom én de effecten.

Wij zien het als een uitdaging om onze werelden op deze manier dichter bij elkaar te brengen. En we sluiten aan in de proeftuin met de intentie om kennis en informatie te brengen en klaar te staan met raad en daad.

01-07-2019

Muzelinck per 1 juli partner Proeftuin Ruwaard

Muzelinck, Centrum voor de Kunsten is vanaf 1 juli officieel partner van de proeftuin en gaat met inzet van kunst en cultuur bijdragen aan de zorg en het welzijn van de wijkbewoners uit de Ruwaard.